zan_dem_iran@hotmail.com   تنها یک راه در مقابل زنان قرار دارد؛ سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
26 Jan 2020
يكشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
  اعلاميه     برگشت
»   شعار جوانان زن و مرد در دانشگاه و خیابان‌ها در21‌دی‌98: جمهوری اسلامی نابود باید گردد!
    در شرایط کنونی، پیوند دانشجویان آگاه و انقلابی با مردم خصوصا جوانان تهیدست و زحمتکش و سازماندهی آنان، برای ادامه مبارزه در جهت سرنگونی انقلابی رژیم، بیش از هر زمان دیگری، نقش تعیین کننده دارد. در این میان زنان پیشرو و مبارز، همان زنانی که در 8 مارس 57 علیه حجاب اجباری مبارزه کردند، همان زنانی که به مدت 40 سال علیه حجاب اجباری و سایر خشونت های دولتی مبارزه و مقاومت کردند، همان زنانی که در خیزش آبان ماه نقش مهمی را بر عهده داشتند، همان زنانی که دیروز در دانشگاه و خیابان ها شعار می دادند و در برخی صحنه‌ها با نیروهای سرکوبگر در زد و خورد بودند، می توانند با طرح شعارها و خواسته های زنان خصوصا ضدیت با حجاب اجباری در این اعتراضات به تیزتر کردن مبارزه و سازماندهی زنان خدمت نمایند. جای طرح شعارهایی در ضدیت با فاشیست‌های حاکم بر آمریکا در این اعتراضات خالی‌ست. طرح این گونه شعار‌ها مرز بین دوست و دشمن را تعیین کرده و این چنین به مبارزات سمت و سوی درست‌تری می دهد.
ژانويه 2020
»   تضادهای فاشیست‌های حاکم بر آمریکا با رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی، هیچ ربطی به منافع مردم ندارد!
    کسی نمی تواند نقش اساسی قاسم سلیمانی و سپاه تحت رهبریش را در سرکوب مردم ایران و منطقه در راستای حفظ نظام جمهوری اسلامی و تثبیت موقعیت آن در منطقه نادیده بگیرد.
ژانويه 2020
»   ادای احترام به جان باختگان، با ادامه مبارزه آنان در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی معنای واقعی می یابد! دسامبر 2019
»   گرانی بنزین و خشم توده ها! نوامبر 2019
»   رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی قاتل "دخترآبی" را باید سرنگون کرد! اکتبر 2019
»   توده ای شدن مبارزه انقلابی راه را برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند! اگوست 2019
»   برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم! اگوست 2019
»   نه به رژیم جمهوری اسلامی/ نه به هر گونه دخالت امپریالیستی در ایران! ژوئن 2019
»   گسترش مبارزه دانشجویان با حجاب اجباری راه را برای پیوند با سایر اشکال ستم و استثمار هموار می کند می 2019
»   اطلاعیه به مناسبت اول ماه مه آوريل 2019
»   سیل خروشان مبارزه انقلابی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، تنها راه است! مارس 2019
»   جهت اطلاع برای جلوگیری از استفاده اپورتونیستی از نام سازمان زنان هشت مارس مارس 2019
»   طراحی سوخته نمایشی از استیصال رژیم جمهوری اسلامی! ژانويه 2019
   «طراحی سوخته» نمایشی از استیصال رژیم جمهوری اسلامی! ژانويه 2019
»   رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی مسئول مرگ زهرا است! ژانويه 2019
»   از هفت تپه تا کل ایران، شورش زحمتکشان! نوامبر 2018
»   خاموشی «شراره» شراره‌های خشم‌مان را فزونی می‌بخشد ! نوامبر 2018
»   زینب سکانوند اعدام شد !چرخه‌ی بی‌پایان ستم بر زن همچنان قربانی می‌گیرد. اکتبر 2018
»   حضور زنان در صف مقدم خیزش، نوید پیش‌روی می‌دهد اگوست 2018
»   مبارزه علیه تجاوز و تجاوز گروهی به زنان را به مبارزه علیه رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی بدل کنیم! ژوئن 2018
 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 243  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠