zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Oct 2018
چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
    فیلم فعالیت ها
انگليس فرانسه بلژیک هلند کانادا نروژ آلمان فنلاند ترکیه فیلم  
  برگشت  
فیلم تظاهرات کارزار زنان مارس 2007 در شهر لاهه هلند جولای 2018
بجنگ تا بجنگیم! شعری از آیدا پایدار می 2018
آکسیون اعتراضیِ کشتار در غزه را متوقف کنید! (۲) ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل می 2018
آکسیون اعتراضیِ «کشتار در غزه را متوقف کنید! ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل می 2018
1 آکسیون اعتراضیِ کشتار در غزه را متوقف کنید! ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل می 2018
2 بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول / تولدی دیگر می 2018
1 بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول / تولدی دیگر می 2018
شناسه‌ی مسروقه - شعر و اجرا آیدا پایدار می 2018
زنان آگاه خود بهتر از هر کسی علیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مبارزه خواهند کرد می 2018
رهاننده‌ی‌ برتری در کار نیست، خود به رهایی خویش برخیزیم - اول ماه مه ۱۳۹۷ می 2018
راهپیمایی اولم - بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول تولدی دیگر می 2018
آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد آوريل 2018
ما منتظر تغییر قانون نیستیم! خودمان حجاب اجباری را دور خواهیم انداخت! نه به تحقیر آوريل 2018
مصاحبه فریبا امیرخیزی و مینو ایرانی با برنامه افق برابری / ارزیابی از 8 مارس به مناسبت روز جهانی مبارزات زنان مارس 2018
مصاحبه فریبا امیرخیزی و صدیقه محمدی در برنامه افق برابری به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان مارس 2018
گزارش روز جهانی زن مقابل سفارت جمهوری اسلامی/ بروکسل مارس 2018
اجازه پرواز را با پرواز کردن می‌گیریم مارس 2018
آکسیون مقابل سفارت جمهوری اسلامی، روز جهانی زن بروکسل، ۸ مارس ۲۰۱۸ مارس 2018
فیلم «سال صفر» ۱۳۵۷ زنان علیه حجاب اجباری مارس 2018
پیام سازمان زنان هشت مارس در روز جهانی زن / لندن مارس 2018
 
 تعداد صفحه: 7  تعداد رکورد;: 137  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6    7   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2018 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠