کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
19 Jul 2019
جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸
  برگشت   کارزار علیه خشونت بر زنان
گزارش تصویری آکسیون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان- دن هاگ/هلند

گزارش تصویری آکسیون

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

فعالین کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) -هلند

۲۵ نوامبر ۲۰۱۸

 
 تعداد صفحه: 5  تعداد رکورد: 97  صفحه: 1 1    2    3    4    5   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠