کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
12 Jul 2020
يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹
  برگشت   کارزار علیه خشونت بر زنان
نشست سراسری تدارک دوازدهمین شورای سیاسی زنان در آلمان

نشست سراسری تدارک دوازدهمین شورای سیاسی زنان در آلمان

 به کارزار زنان برای مبارزه علیه خشونت بر زنان در ایران در سال ۲۰۱۹

ما شرکت کنندگان در اولین نشست تدارک دوازدهمین شورای سیاسی زنان در سال ۲۰۱۹، از راهپیمایی سه روزۀ شما، کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان در ایران،  در ۶ ،۷ و ۸ مارس ۲۰۱۹، در چهلمین سالگرد خیزش زنان علیه حجاب اجباری در سال ۱۹۷۹ که در حال سازماندهی است و با تمرکز دادن بر روی حجاب اجباری به عنوان یکی از خشونت های عریان و برجستۀ دولت تئوکراتیک جمهوری اسلامی، حمایت و همبستگی خود را با آن اعلام می کنیم.

بدون تردید جنبش زنان ایران بخشی از جنبش جهانی زنان علیه سیستم سرمایه داری مردسالار بر زنان است. مبارزه و مقاومت زنان ایران از بدو قدرت گیری رژیم جمهوری اسلامی علیه حجاب اجباری و سایر خشونت های سازمان یافته دولتی علیه زنان به مدت چهل سال، خصوصا در ماههای اخیر علیه حجاب اجباری، الهام بخش  و شادی آفرین است.

حمایت و همبستگی برای پیشروی جنبش زنان در ایران و جهان  گام های استوار، هدفمند در خدمت به ساختن دنیایی است، که هیچ زنی مورد ستم و استثمار واقع نشود.

15 ژانویه 2019

Frauenpolitischer Ratschlag

frauenpolitischerratschlag@gmx.de

28 October 2018

Kontakt:

Anne Wilhelm,

Karl-Meyer-Straße 13

45884 Gelsenkirchen

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

https://i1.wp.com/www.kaarzaar.org/wp-content/uploads/2019/02/Message-GermanWomen.png?resize=654%2C639&ssl=1

 
 تعداد صفحه: 7  تعداد رکورد: 136  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6    7   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠