کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   آتنا دائمی / من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست! هستم تا زنده ام      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
11 Jul 2020
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
  برگشت   کارزار علیه خشونت بر زنان
پیام مبارزه برای جهانی بدون مرز ( افغانستان – ایران) به کارزار زنان

پیام مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان – ایران) به کارزار زنان

 

رفقا، دوستان و همه زنان آزاده ای که  که با عزمی راسخ  کارزار گسترده خشونت علیه زنان را در خدمت به رهایی زنان بر پا داشته اید!

 

مردم ایران و افغانستان در ۴۰ سال گذشته شاهد وسیع ترین، شنیع ترین و شرورانه ترین خشونت های دولتی علیه زنان بوده اند. آنچه که بر زنان ایران و افغانستان در نتیجه حکومت های بنیاد گرای مذهبی در چند دهه اخیر گذشته است بر کسی پوشیده نیست. اینکه چگونه اولین اقدام اسلامیت این حکومت ها محصور و محدود کردن حقوق زنان بوده است. اینکه چگونه پرچم اسلامیت این مرتجعین  با ستم، سرکوب و تبعیض علیه زنان بر افراشته شده است. بسیاری از زنان پناهجو و مهاجرین ایرانی و افغانستانی به دلیل تبعیضات اجتماعی و به خاطر خشونت های دولتی و خانگی مجبور به ترک کشور خود شده اند. بسیاری از این زنان پناهجو و مهاجر در موقعیت شکننده تری نسبت به بقیه مهاجرین قرار دارند.

 

اما زنان چه در داخل این کشورها و چه در خارج در مقابل این ستم ها و فشارها ساکت ننشسته اند. راهپیمایی دهها هزار زن مبارز علیه فرمان ارتجاعی خمینی در اولین ۸ مارس بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی همچنان الهام بخش مبارزات زنان و مردمی هستند که این ستم های قرون وسطایی را بر نمی تابند. مبارزات خودبخودی و آگاهانه زنان علیه حجاب اجباری علیه قوانین نابرابر و تبعیض آمیز و علیه ستم های جنسیتی که تلاش دارند زنان را در انقیاد در آورند، در چهار دهه جمهوری اسلامی را به ستوه در آورده و عاجز کرده است. همچنین راهپیمایی پنج روزه کارزار زنان در ۸ مارس در ۲۰۰۶ و همچنین در سالهای بعد نمونه چنین مبارزاتی در خارج از کشور است.

 

راهپیمایی شما در ۸ مارس ۲۰۱۸ به مناسبت و در دفاع از ۴۰-مین سالگرد راهپیمایی شورانگیز زنان در سال ۱۹۷۹ علیه حجاب اجباری و به مثابه بخشی از کارزار شما علیه خشونت های دولتی نه تنها حرکت ضروری است بلکه بسیار، الهام بخش و نشاط برانگیز است. و نشان از آن دارد که زنان آزاده  به ستم و فشار های  پدر-مرد سالارانه تحت نام مذهب و یا هر نام دیگری تن نخواهند داد. بلکه خشم خود را به مبارزه ای قهرمانانه علیه  مرتجعین واپسگرا و رهایی از زنجیر اسارت خواهند کرد.

 

ما با کمال افتخار از این حرکت جسورانه شما پشتیبانی می کنیم و تلاش خواهیم کرد که با تمام قوا در آن شرکت کنیم  و به هر شکل ممکن در تقویت آن بکوشیم. ما  همچنین همه پناهجویان و مهاجرین را فرا می خوانیم که با شرکت خود در این راهپیمایی تاریخی و در هم سویی با مبارزات بقیه اقشار و طبقات جامعه با شرکت خود در این راهپیمایی بر تقویت و موفقیت آن بکوشند.

 

مبارزه برای جهانی بدون مرز ( افغانستان – ایران)

 

۲۰ ژانویه ۲۰۱۹

 
 تعداد صفحه: 7  تعداد رکورد: 136  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6    7   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠