کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   !تمام زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد گردند      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
05 Aug 2020
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
    - پيام ها
اطلاعيه ها فراخوان ها گزارش ها پيام ها روز شمار خیزش فيلم شنيداری
  برگشت  
»   پیام شورای مستقل همبستگی با مبارزات اجتماعی در ایران به کارزار سراسری زنان مارس 2020
»   شعری از زیبا کرباشی / ما زنان کارزاریم ژوئن 2019
   پیام های دریافتی کارزار زنان ژوئن 2019
»   فراخوان گزارشگران: در حمایت از کارزار زنان ژوئن 2019
»   پیام کارزار زنان در مقابل سفارت آمریکا که مهسا روژان آن را ازائه کرد مارس 2019
»   پیام مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان – ایران) به کارزار زنان فوريه 2019
»   پیام نشست سراسری تدارک دوازدهمین شورای سیاسی زنان در آلمان فوريه 2019
 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 7  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠