zan_dem_iran@hotmail.com   آتنا دائمی / من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست! هستم تا زنده ام      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
11 Jul 2020
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات
شعری از مریم به یاد آذر درخشان

شعری از مریم به یاد آذر درخشان

 

برگردان: نینا

 

آذر عزیز

هزاران مردمی که به تو نیاز دارند

هزاران مردمی که تو کمک‌شان کردی

بنابراین

هزاران باری که ما گریه کردیم

اگر تنها عشق می‌توانست تو را نجات دهد

تو هرگز نمی‌مُردی

ولی قلب طلایی تو از طپش ایستاد

هزاران مردمی که امروز اینجا هستند

قلبشان شکسته، نمی توانند سخنی بگویند

عزیزی هست که دلتنگش هستیم

چشم‌ها پراز اشک

و بسیاری از قلب‌ها پراز ترس

بسیاری از خاطرهها  باقی ماندهاند

در وجود و فکر ما

از عزیزی که دلتنگش هستیم

 

 

 

این شعر زیبا را مریم دختر نوجوانی است که آذر درخشان را از نزدیک می شناخت؛ و هنگام مرگ او به زبان انگلیسی سروده است و پس از چند سال آن ‌را در اختیار ۸ مارس گذاشته است.

 

 

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠