سوگند (هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودان ما)

این نامه را برایت، از خاک کوچه‌های سرد با خون سرخ خود نوشتم، تا روید خنده‌ها ز درد چون روز دیگر آید روحم جان سبزه‌هاست خورشید جاودان آزادی نور آسمان ماست سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودان ما ما سیل خون آبان، با بی‌عدالتی عجین تنها گناهمان خروش خشمی بود در جواب کین جسم و جان بی‌پناهم، آماج تیر ظالمان مغرور و سربلندم و می‌بالم بر انقلابمان سوگند به عاشقان ایران، سوگند به شور زاهدان از راه رفته برنگردم تا روز کوچ غاصبان سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودان ما ١٣ مارس ٢٠٢٣

دیوارهای شهر / این خیزش سر باز ایستادن ندارد!

این زن رزمنده و انقلابی دیوارهای شهر را با یکی از ترانه‌های رپر مبارز توماج_صالحی شعارنویسی می‌کند تا پیام قیام را به عمال جمهوری اسلامی اعلام کند: «این خیزش سر باز ایستادن ندارد»! جسارت و پی گیری زنان و مردان مبارز، با عزم سرنگون سازی انقلابی نظام زن ستیز و فاشیستِ جمهوری اسلامی، نشأت از ستم فشرده ای می گیرد که طی ۴۴ سال حاکمیت ننگین این رژیم، بر اکثریت آحاد جامعه اعمال شده است! سرنگونی انقلابی این نظام، به عنوان اولین گام برای ساختن جامعه ای عاری از ستم و استثمار هم تنها با قدرت جمعی متشکل و با همبستگی سراسری ستمدیدگان است که ممکن می شود! ١٧ مارس ٢٠٢٣

پایداری قهرمانانه سپیده

جمهوری اسلامی، استیصال خود را مقابل ایستادگی قهرمانانۀ سپیده قلیان، با دستگیری مجددش، تنها چند ساعت پس از آزادی‌او، نشان داد! سپیده که در اولین دقایق آزادی خود، با شعار «خامنه ای ضحاک، می کِشیمت زیر خاک»، تعهد و جایگاه خود را در کنار مبارزات مردم علیه نظام، با صدای بلند فریاد کرده بود، در همان ساعات کوتاه آزادی، با گذاشتن ویدیویی از خودش در توییتر نوشت: «بعد از ۴ سال و ۷ ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این‌‌بار به امید آزادی ایران اومدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی مخصوصا زنان زندانی». چند ماشین لباس شخصی ماموران امنیتی به اتومبیل حامل ‎سپیده قلیان در جاده قم به اراک، (در مسیر تهران به دزفول)، حمله کرده، او را بازداشت نموده و با خود بردند. پایداری قهرمانانه سپیده و سایر زنان و مردان معترض، مصمم و جسور؛ روشنایی بخش راه مبارزۀ همۀ ستمدیدگان کشور، علیه کلیت این نظام مرتجع و متزلزل است! ١۶ مارس ٢٠٢٣

چهارشنبه سوری / آتش این قیام، خاموش شدنی نیست!

برای رژیم: وحشت از حضور و همبستگی و مبارزات مردمی. وحشت از فرو ریختن پایه های لرزان حکومت‌ش به دست مردمی خشمگین و مصمم!
شعله های آتش مبارزات مردمی در چهارشنبه سوری امسال، بار دیگر عزم و همبستگی ستمدیدگانِ سراسر کشور را برای سرنگونی انقلابی این رژیم، به جمهوری اسلامی و ایادی اش یادآور ساخت.

آتش چهارشنبه سوری همراه با حجاب سوزان

آتش چهارشنبه سوری، وقتی کارساز است که پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یعنی حجاب اجباری را به همراه تمامی نمادهای این حکومت فاشیستی، به آتش کشیده و دود هوا سازد. زنان ایران بار دیگر در شهرهای مختلف کشور، با به آتش کشیدن، یکی از سمبل های انقیاد خود، بر بلندای شعله های مبارزه علیه ستم و استثمار افزوده و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را فریاد کردند. ١٥ مارس ٢٠٢٣

الهه توکلیان دانشجوی دوره دکترا

در جریان خیزش ژینا، بینایی یکی از چشم‌هایش را با گلوله ساچمه‌ای مزدوران جمهوری اسلامی از دست داد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «مرا هدف گرفتید تا بشوم مهسا، نیکا و سارینا، ولی شدم الهه، شدم امید. همان صدای مهسا، صدای نیکا، صدای سارینا و صدای تمام جنایت‌هایتان.»

الهه: «تیر جنایتی که در چشمم مانده به‌یادگار برای روزهای انتقام... جنگ تمام نمی‌شود تا وقتی که دشمن زنده است...»
چشمان الهه و بسیاری دیگر از دختران و پسران جوان را نشانه گرفته و شلیک کردند! به این امید که بتوانند آنان را به تاریکی عادت داده و از دیدن نور زندگی محروم سازند؛ غافل از آنکه الهه و الهه ها چنان استوار مقابلشان می ایستند که همین چشمان مجروح و نابینای شان، نور زندگی را به قلب تپندۀ جنبش می تابانند و شعله های مبارزه را در اوج نگاه می دارند.

١٢ مارس ٢٠٢٣

مبارزات مداوم زنان، علیه طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران

مبارزات مداوم زنان، از بزرگترین چالش های حکومت های فاشیست طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران، برای سرکوب و کنترل جامعه است. در شرایطی که طالبان تلاش می کنند با تحمیل فضای رعب و وحشت، زنان را به پستوی خانه ها رانده و جامعه را تحت کنترل خود در آورند، این زنان هستند که با تداوم مبارزات خود با ابتکارات مختلف خواب راحت را از حکومت گرفته و مانع از خاموشی جامعه می شوند. در شرایطی که دختران دانش آموز را از رفتن به مدرسه و دختران دانشجو را از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم ساخته اند، وظیفه هر مردی که ادعای پیشرو بودن و عدالت خواهی دارد، این است که حداقل در حمایت از مطالبات زنان در افغانستان، از رفتن به سر کلاس های درس خود داری کرده و در مبارزات زنان حضور یافته و سهم بگیرند. ١١مارس ٢٠٢٣

مزاحمت یک آمر به معروف در واگن مترو در تهران

مزاحمت یک «آمر به معروف» در واگن مترو در تهران برای دختران دانش‌آموز و ایستادگی آنها و بیرون انداختنش با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» ! فریاد شادی این دختران پس از اخراج مزدوری که با پشتوانۀ قدرت یک حکومت فاشیست زنستیز، برای پوشش و رفتار زنان، حد و مرزهای سرکوبگرانۀ حکومتی را تعیین و تکلیف می کند؛ فریاد پیروزی و قدرت نمایی زنان ایران است که سالها با این اوامر سرکوب شدند. سالها برای حضور در اجتماع ناگزیر به گردن نهادن به ارتجاعی ترین قوانین ضد زن بودند؛ ✊و حالا با اتکا به قدرت جمعی خود، با اعتماد به نفسی که با مبارزات سراسری طی خیزش ژینا، کسب کرده اند، محکم تر و قدرتمند تر از همیشه در مقابل حکومت و مزدورانش قد علم کرده اند. این جسارت و قدرت زنان، پتانسیل با ارزشی است که کارآیی آن، با تشکلات آگاهانه و انقلابی‌اشان، چندین برابر شده و با جهت یابی صحیح می تواند سرنگونی انقلابی این نظام زنستیز و ستمگر را تسریع بخشد.

این جا ایران تحت حاکمیت رژیم زن ستیز اسلامی است!

این جا ایران تحت حاکمیت رژیم زن ستیز اسلامی است! این جا جائی است که رژیم ضد زن می خواهد با مسموم کردن دختران دانش آموز به خاطر قیام شان علیه حجاب اجباری و آتش زدن آن انتقام بگیرد و آنان را مرعوب سازد! ️این جا جایی است که با حمله آگاهانه و سازمان یافته به مدارس و مسموم کردن دانش آموزان می خواهند آنان را از رفتن به مدرسه باز دارند و خانه نشین کنند تا این گونه از ادامه یابی مبارزات شان جلوگیری کنند! این جا جایی است که حکومت فاشیست اسلامی هر روز علیه زنان جنایت می کند. اما کور خوانده اید! جواب تان را از والدین با شعارهای مرگ بر رژیم بچه کش، مرگ بر رژیم اسلامی، مرگ بر دیکتاتور توسط والدین و بخشی از همین دختران دانش آموز مقابل مدارس گرفته اید! همان شعارهایی که در پنج ماه گذشته در خیزش انقلابی لرزه بر اندام نحیف و رو به مرگتان انداخته است. این جا جائی است که حجاب اسلامی تان و کل رژیم ضد زن تان با مبارزات زنان به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد!

افشاگری «بهارک صالح نیا»، بازیگر از خشونت و آزارگری جنسی «ابوالقاسم طالبی»

از کوزه همان تراود که در اوست! خیزش ماه های اخیر، جواب کوبندۀ زنان و حمایت تمام قد مردان پیشروی جامعه بود علیه فرهنگ جنسیت زده و زنستیزانه ای که جمهوری اسلامی توسط بیماران جنسی از نوع ابوالقاسم طالبی، به تولید آن مبادرت می کند! اگر چه ماهیت ضد زن جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست، ولی مبارزات زنان و مردان جسور و پیشروی جامعه، تابوهای بسیاری را شکست و ناگفته های بسیاری را افشا نمود.