سرود «جمهوری اعدام»

سرود «جمهوری اعدام» را در وضعیتی منتشر می‌کنیم که به‌تقریب هیچ امکاناتی جز صداهای‌مان نداریم. و از آن‌جا که هیچ صدایی خود‌بسنده نیست، اگر برای فرد یا افرادی امکان بازخوانی یا آهنگ‌گذاری بر این سرود وجود دارد، بازسازی‌ یا بازخوانی‌اش موجب شادرزمی ما خواهد بود. با یاد شیرکو بیکس که این رژیم جنایت‌کار را \"جمهوری اعدام\" نامید. ارسالی از گروه عیاران باز پخش از کانال تلگرامی سرخط

سال ۱۴۰۲ بر همه رزمندگانی که علیه ستم و استثمار شوریده اند، مبارک باد!

مبارزات زنان و مردان شورشگر، معترض و جسور، در سالی که گذشت، سکویی بود برای پرش های بلندتر! سال نو را با دستاوردهایی آغاز می کنیم که خون های بسیاری برای به دست آوردن آن بر زمین ریخت. با اتکا به تجربیات مبارزاتی مان مصمم تر از همیشه، آگاه و متشکل؛ مقابل جمهوری اسلامی و سایر نیروهای مرتجع و حامی امپریالیسم، برای نابودی ستم جنسیتی و سایر اشکال ستم و استثمار تمام قد ایستاده ایم! ٢١ مارس ٢٠٢٣

مبارزات انقلابی داخل و خارج - شیوا عاملی راد

شیواعاملی راد، از اعضای سابق شورای صنفی فرهنگیان، فمینیست در این گفتگو به طور دقیق و درست با همه رسانه های جریان اصلی فارسی زبان که می خواهند مبارزات مردم را مصادره کنند، مرزبندی می کند. شیوا به طور روشن و دقیق مبارزات انقلابی داخل و خارج را بر پایه و بر گرفته از « زن زندگی ازادی» و هیاهوی راست افراطی خارج که اخیرا از جنایتکاری هم چون ثابتی شکنجه گر رونمایی کردند را بر پایه « مرد میهن آبادی» توضیح می دهد.

تبریز- رقص برای آزادی و رهایی از حجاب اسلامی- دریافتی از یاران کارزار زنان

حربه کثیف حکومت برای توقف اعتراضات زنان!تجاوز به دختران بازداشتی بلوچ

زنان کل کشور، از یک سو در مقابله با حکومت ضد زن جمهوری اسلامی و از سوی دیگر زیر فشار روابط مردسالارانۀ حاکم بر جامعه، با چالش های فراوانی برای هر گونه فعالیت به ویژه فعالیت های اعتراضی مواجه هستند. برای زنان بلوچ اما با توجه به اینکه روابط زنستیزانۀ قومی و قبیله ای در این منطقه با شدت بیشتری عمل می کند، حضور در عرصه های مبارزاتی، به جسارتی باز هم بالاتری نیاز دارند. مزدوران جنایتکار جمهوری اسلامی برای شکستن این جسارت تحسین برانگیز زنان بلوچ، تلاش می کنند با کثیف ترین حربه ها مثل تجاوز به زنان و در نتیجه تحریک «غیرت» مردان خانواده، مردان را برای سرکوب و خانه نشین کردن زنان با خود همراه سازند!

بدرقه ی زندانیان سیاسی بعد از آزادی

زندانیان سیاسی بند زنانِ زندان اوین در لحظه‌ی آزادی هم‌بندان خود هستی امیری، عسل محمدی و فرنگیس مظلوم با خواندن سرود آفتابکاران جنگل و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، آنان را بدرقه کردند.

صحبت های پانته‌آ بهرام، بازیگر سینما

پانته‌آ بهرام، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران با انتشار ویدئویی، حجاب از سر برداشت و ضمن محکوم کردن اظهارات نرینه های مردسالارِ عرصۀ سینما: ابوالقاسم طالبی و بهروز افخمی؛ با طرح یک خاطره از سرکوب وحشیانۀ زنان در جمهوری اسلامی و بهای سنگینی که برای مقابله با حجاب اجباری، در همۀ این سال ها پرداخته اند، سخن گفت.

نصب بنر «زن، زندگی، ازادی» به۴ زبان

بنر های منفور حکومتی که جمهوری اسلامی این روزها در استقبال از ۴۴ امین سالروز به قدرت رسیدنش در همه جا نصب کرده است، یکی پس از دیگری به دست مبارزان شجاع کشور، پاره شده و یا به آتش کشیده می شوند! در مقابل زنان و مردان جسور و معترض، دیوارهای شهر و روستا را با شعارهای سرنگونی طلبانه مزین کردند و بنر بزرگی با شعار: «زن زندگی آزادی» را به ۴ زبان، از زبان های اقوام مختلف کشور در یکی از پرترددترین اتوبان های تهران، نصب کردند! خیابان به زنان و مردان ستمدیدۀ کشور تعلق دارد!

پیام همبستگی سیلویا فدریچی

فدریچی فعال فمینیست و چپ با زنان در این ویدئو علاوه بر حمایت و تحسین شجاعت زنان علیه جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان، توقف اعدام جوانان و پایان دادن به خشونت علیه زنان می‌شود. زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان!

۱۳ بهمن۱۴۰۱دومین روز از دهه زجر

به آتش کشیدن بنرها و نمادهای تبلیغاتی ۲۲بهمن در شهرهای مشهد، بهشهر و آستارا و همچنین به آتش کشیدن ساختمان دادگستری شهرستان شهرضا؛ گوشه هایی از فعالیت های اعتراضیي این روزهای مبارزین خستگی ناپذیر کشور است که در تصاویر بالا دید می شوند. با همبستگی و استمرار مبارزاتمان، آتش قیام را زنده و شعله ور نگاه خواهیم داشت.