Print  |  close
روزشمار خیزش زنان ایران زمستان ۵۷– دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۵۷- ۱۵ ژانویه ۱۹۷۹

روزشمار خیزش زنان در زمستان ۱۳۵۷

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۵۷- ۱۵ ژانویه ۱۹۷۹

تهدید زنان و دختران بی چادر

«... اخيرا در برخی از شهرهای میهن ما مانند تبریز، همدان کرمان و... دیده شده که گروهی ناآگاه، زنان و دختران بی‌چادر را تهدید به آتش زدن، چاقوکشی و اسیدپاشی کرده‌اند و حتا تا آنجا از جریان انقلاب بزرگ ملت ایران به دور مانده‌اند که علت و ریشه ی این انقلاب را مسئله آزادی زنان و راه به ثمر رسیدن آن را در چادر بسر کردن زنان می‌دانند... در شهر همدان اعلامیه‌هایی به دیوارها چسبانیده‌اند که در آنها تاکید شده است که از رفت و آمد زنان بی‌چادر جلوگیری خواهد شد...» بیانیه‌ی زنان مجاهد،

 آیندگان ۲۶ دی ۱۳۵۷


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان