خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد!

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد!

من یک زنم، زنی از افغانستان، بدنم توسط پدر همسرم مثله شد.

 من یک زنم، زنی از ایران، پدرم با تبر به زندگی ام پایان داد.

من یک زنم، زنی از ترکیه، بدنم توسط دوست پسرم تکه تکه شد.

من یک زنم، زنی از پاکستان،گردنم توسط برادرم بریده شد.

 من یک زنم، زنی از هند که توسط همسرم به آتش کشیده شدم.

من زنی هستم از آمریکا، چین، بنگلادش، فرانسه، مکزیک، پرو، سودان؛....

زنی که به قدمت هزاران سال و به گستره جهان بر بدنم مهر فرودستی جامعه طبقاتی حک شده.

 من از دیاری هستم که؛ «سنگسار»، «قتل ناموسی»، «زن کشی»؛ جزئی از قوانین و فرهنگ طبقه حاکمه اش است؛

که جواز سلاخی من را به  پدر، همسر، برادر، عمو، پسر دائی داده است.

  من زنی از گستره جهانم؛

 زنی که در هر ثانیه قربانی خشونت های وحشیانه می شوم.

 

#ستم_بر_زن_جهانیست

#زن_ستیزی_ممنوع

#نه_به_خشونت_بر_زنان

#سرنگونی_انقلابی

 

برای تماس با ادمین                                      

@hashtemars                                                              

 @zanan1357

www.8mars.com

www.youtube.com/8marsorg

www.facebook.com/8Marsorg

بر گرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس