متن ترانه ای کلام من آزاد است از امل مثلوثی، زنی که به صدای انقلاب تونس معروف است.

متن ترانه ای کلام من آزاد است.

 از امل مثلوثی، زنی که به "صدای انقلاب تونس" معروف است.

 

کلام من آزاد است

من آن آزادگان نترسم

من آن راز مرگ ناپذیرم

من آن صدایی بودم که سر خم نکرد

من معنای میانه آشوبم

من حق مظلومانم

من در آن سگان را رها می کنند

آنانی که گندم خانه ها را غارت می کنند

و درها را برابر افکار می بندند

من آن آزادگان نترسم

من آن راز مرگ ناپذیرم

من آن صدایی بودم که سر خم نکرد

من آزاده ام و واژه ام آزاد

من آزاده ام و واژه ام ازاد

قیمت نان را فراموش مکنید

و فراموش مکنید دلیل رنج هامان را

و فراموش مکنید خائنین این روزهای سخت را

من آن آزادگان نترسم

من آن راز مرگ ناپذیرم

من آن صدایی بودم که سر خم نکرد

من آن راز گل سرخم

که سال ها عاشق سرخی اش بودند

که رایحه اش را رود ها به خاک سپردند

و با پوششی از آتش سر بر آورد

و آزادگان را فرا می خواند

من اختری هستم در میان تاریکی

من خاری هستم در گلوی ظالم

من بادی هستم آتش گزیده

من روح فراموش نشدگانم

من آوای نامیرانانم

از آهن خشت می سازم

و با آن عشق جدید می سازیم

میرود برای پرواز

و میرود به دیارم

و میرود به سوی باد و باران

من تمام آزادگان دنیا هستم

من چون گلوله ای هستم

من تمام آزادگان دنیا هستم

من چون گلوله ای هستم

 

ترجمه: ardam.a

از کانال تلگرام سازمان زنان هشت مارس https://t.me/hashtemars