مرگ مریم سلیمیان که در اعتراضات بازداشت شد.

 


مریم نقاشی حرفه ای بود و حتی زمانی که در بیمارستان بسر می برد تصویری از ژینا امینی  را کشید و نوشت: خون در زمین فرو نرفت...

 مریم سلیمیان در اعتراضات بازداشت شد. این که بر او  در زندان چه گذشت کسی نمی داند، در باره مرگ مشکوک او هم  کسی نمی داند! اعلام شد خودکشی کرده است؟!

اما آن چه را که می دانیم این است که جمهوری اسلامی مسئول تمامی این مرگ های نابهنگام  و مشکوک است.

جمهوری اسلامی مسئول مرگ هزاران هزار نفر زندانی سیاسی ، مسئول کشتن هزاران نفر در خیزش ها،  مسئول کشتن صد ها نفر در نیزارها و دریاچه ها،  مسئول کشتن هزاران  نفر از سوختبران و کولبران، مسئول قتل عام مردم در کوردستان، سیستان و بلوچستان و... در چهل و سه سال گذشته بوده  است.

تلگرام کارزار زنان

٥ ژانویه ٢٠٢٣