De vlam van woede van vrouwen en zijn reflectie op de strijd van mensen!

We naderen 8 maart, de Internationale Vrouwendag, en we zien hoe de ontwikkelde vrouwen in Afghanistan moedig strijden tegen de Taliban, een van de meest wrede en anti-vrouwenregimes ter wereld. De vrouwen die met klem verklaarden dat ze het "Taliban-regime niet erkennen", "geen stap achteruit zullen doen" en "de verplichte hijab niet tolereren" en "niet zullen toegeven aan de onderwerping van vrouwen". Deze vrouwen met hun hoofden omhoog staan tegenover het Taliban-regime, het regime dat werd gepresenteerd door de Amerikaanse imperialisten en de regionale reactionairen. De vrouwen die weten dat de onderdrukte bevolking van Afghanistan kampt met werkloosheid, armoede en honger. Ze hebben terechte eisen naar voren gebracht zoals "Bread Job Freedom" en hebben een voorhoederol op zich genomen in de strijd tegen de Taliban.

De dappere vrouwen in hun strijd tonen aan dat ze niet zullen toegeven aan de Taliban en allerlei soorten Islamitische fundamentalisten, die volkomen anti-vrouwen zijn, noch aan de sponsors van hun imperialisten. De meedogenloze strijd van vrouwen in Afghanistan tegen de anti-vrouwelijke Taliban heeft de vrouwen over de hele wereld geïnspireerd.

Bij het naderen van 8 maart, de internationale vrouwendag, gaan we naar Iran waar we de opstandige vrouwen kunnen zien met hun sterke en talrijke aanwezigheid in de strijd.

Het islamitische regime van Iran heeft in de afgelopen 43 jaar onophoudelijk geprobeerd de hijab verplicht op te leggen door anti-vrouwenwetten uit te breiden, door de cultuur te verspreiden dat ʼvrouwen de eer en de mannelijke trots en waardigheid van mannen zijnʼ door enorme budgetten uit te trekken om vrouwen in de samenleving te controleren en de ademruimte voor hen steeds meer te beperken. Op deze manier willen ze de onderworpen positie van vrouwen onder de vrouwen zelf en de hele samenleving normaliseren.

In het licht van een dergelijke situatie begonnen de vrouwen een krachtige strijd tegen de verplichte hijab vanaf de allereerste dagen van de islamitische heerschappij, dat de echo ervan de grenzen overschreed toen de vrouwen aankondigden dat ze zich niet zouden laten afschrikken door dergelijke aanvallen en beledigingen. De vlag van de strijd die vrouwen op 8 maart 1979 hebben gehesen tegen het islamitische regime en zijn verplichte hijab is de ene na de andere generatie overgedragen aan de nieuwe generatie en is al die jaren gehesen.

We moeten in gedachten houden dat de effecten van toenemende klassenkloof zoals werkloosheid, dakloosheid, absolute armoede, vernietiging van het milieu ... meer dan andere lagen op de schouder van vrouwen, vooral op vrouwelijke arbeiders. De vrouwen van de nationale minderheden lijden ook onder nationale onderdrukking, evenals al deze onderdrukkingen. De vermenging van de klassen- en genderonderdrukking op vrouwen in alle jaren van de heerschappij van het islamitische regime heeft hen veranderd in een exploderende en zeer furieuze kracht die wordt weerspiegeld door de kwantiteit en kwaliteit van hun deelname aan alle verschillende opstanden en strijden in het land.

De geavanceerde rol van vrouwen in de strijd heeft het islamitische regime gedwongen te bekennen dat de vrouwen een beslissende rol zullen spelen bij hun omverwerping.

Hoewel de strijd van vrouwen in Afghanistan en Iran zo opmerkelijk is, zijn de georganiseerde activiteiten van vrouwen zeldzaam. Het is niet eenvoudig of gemakkelijk om het dominante patriarchaat en de heerschappij van de islamitische fundamentalisten in beide landen omver te werpen.

Er is behoefte aan onafhankelijke en revolutionaire vrouwenmassaorganisaties. Er is behoefte aan een bevrijdingshorizon. Er zijn miljoenen vrouwen nodig om deel te nemen aan deze strijd.

Wij vrouwen uit Afghanistan en Iran zijn hand in hand en met de internationale steun en solidariteit van vrouwen over de hele wereld vastbesloten om onbevreesd en bewust door te gaan met onze strijd om de noodzakelijkheden voor de emancipatie te realiseren en het voordeel van de internationale vrouwendag te benutten om maak er een dag van om de realisatie van deze haalbare ambities te dienen.

Lang leven 8 maart, de dag van eenheid en solidariteit van vrouwen tegen een patriarchaal systeem dat de wereld regeert.

8maart Vrouwenorganisatie (Iran-Afghanistan) - NL

8 maart 2022