هشت مارس انقلابی در افغانستان

هشت مارس انقلابی در افغانستان

زنان افغانستان در شرایطی برای احقاق حقوق خود مبارزه می¬کنند، که کشورشان بیش از5 سال است که، در اشغال نیروهای امپرياليستیست و انواع و اقسام نيروهای واپسگرای مذهبی، چه در داخل دولت دست نشانده کرزای که برادران عقیدتی طالبانند و چه در خارج از دولت و در مخالفت با آن، برسرنوشتشان حکم می¬رانند. مبارزه بااشغالگران ازیک سو وبا کهنه پرستان مذهبی ازسوی دیگر، دو بخش لاينفک از مبارزات زنان افغانستان برای آزادی از قيد ستم جنسيتی است، چرا که اين دو همزاد يکديگرند.

بدون مبارزه عليه اشغالگران امپرياليست و تلاش برای سرنگونی نظام کنونی جهان، نمی¬توان در جاده مبارزه برای رهایی زنان گام برداشت واز طرف دیگر، بدون مبارزه عليه نيروهای واپسگرای مذهبی، سنن و افکار عقب مانده و زن ستيزومبارزه علیه قوانين و مناسبات ضد زن، رهايی از اشغال امپرياليستی و دست¬یابی به آزادی و برابری واقعی زنان، ممکن نيست.

آنچه در زیر می¬خوانید، خلاصه دو گزارش از برگزاری مراسم هشت مارس در افغانستان است، که درنشریه نبرد زن، به چاپ رسیده. متن کامل این نشریه در سایت هشت مارس قابل دسترسی است. - هشت مارس

 

گزارش شماره 1

هشت مارس امسال، به ابتکاراعضا و هوادران "دسته هشت مارچ زنان افغانستان" و اعضا و هوادران "جنبش انقلابی جوانان افغانستان" در  .... برگزار شد .

 برگزار کنندگان با شور و شوق زاید الوصفی در این تجلیل شرکت جستند. آنها چندین روز برای تدارک محفل هشت مارچ، به تبلیغ در میان زنان و دختران جوان مبادرت ورزیدند. محفل  ساعت 1 بعد از ظهر روز هشتم مارچ آغاز شد و تا ساعت 5 همان روز ادامه داشت. در این محفل بیشتر از صد نفر که نصف آنها را دختران مکاتب و زنان تشکل می¬دادند، شرکت کرده بودند.

مقالات و سخنرانی¬ها در سامعین، سخت تاثیر نموده  و آنها را به عکس العمل واداشت. از میان حاضرین، دو زن و یک مرد به طور اعتراض آمیز جلسه را ترک گفتند. اما متباقی شرکت کنندگان با علاقمندی تمام تا ختم محفل نشستند و به مقالات و سخنرانی¬ها گوش دادند. در آخر محفل به سوالات سامعین جواب داده شد. محفل تجلیلیه، در بعضی¬ها تاثیر فوق¬العاده نمود، به طوریکه  یکی از حاضرین در ختم مجلس چنین گفت: "ما فکر می کردم این محفل تجلیلیه هشت مارچ هم مانند سایر محافل به تقلید از خارجی¬ها برای دریافت فند [بودجه] ازموسسات خارجی ترتیب داده شده است، اما حالا دیگر فهمیدیم که چنین نیست. "تعدادی هم در اخیر، خواهان برقراری رابطه و همکاری، خصوصا با "دسته هشت مارچ زنان افغانستان" شدند .

 بعضی¬ها انتقاد نمودند که چرا ما  را زودتر از این، در جریان  برگزاری محفل قرار نداده¬اید، تا ما هم در برگزاری محفل سهم می¬گرفتیم.

استقبال حضار ازمحفل تجلیلیه هشت مارچ، باعث تقویت روحیه مبارزاتی تمامی منسوبین "دسته هشت مارچ زنان افغانستان" و "جنبش انقلابی جوانان افغانستان" گردید و به اراده  و عزم شان قاطعیت بیشتری بخشید.

شعارهای  محفل از این قرار بود.

ما زنان نظاره گر جهان نیستیم، جهان باید به دست ما بچرخد!

زنان نیمی از آسمان را به دوش می کشند و باید آن را فتح کنند!

آزادی زنان افغانستان را نباید در بدل فروش و قربانی کردن وطن، گدایی کرد!

 

"تاریخچه هشت مارچ"،  "اعلامیه جنبش انقلابی جوانان افغانستان، به مناسبت هشت مارچ" و " اعلامیه  دسته هشت مارچ زنان افغانستان،  به مناسبت هشت مارچ" در میان شرکت کنندگان محفل توزیع گردید.

 

گزارش شماره 2

روز پنجشنبه، هشتم مارچ 2007 (17 حوت 1385) به گرامیداشت از روز جهانی زن محفلی در ... بر گزار گردید. محفل به اشتراک بیست تن از زنان و دختران، با خواندن این شعر توسط انانسر آغاز شد:

زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست

بندگی گرشرط باشد زندگی درکارنیست

 

با حقارت گر ببارد بر سرت باران در

آسمان را گو برو بارندگی درکارنیست

 

زندگی آزادی انسان و استقلال اوست

بهر آزادی جدل کن بندگی درکارنیست

 

بعدا انانسر از اشتراک کنندگان محفل، تشکر و امتنان نموده و با شادی و سرور گفت: خوشوقتیم از اینکه امسال توانستیم حداقل در این منطقه هشتم مارچ را تجلیل نموده و روز جهانی زن را گرامی بداریم. امیدوارم که در آینده بتوانیم از این روز تجلیل هر چه با شکوه تری به عمل بیاوریم.

محفل از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد و تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه داشت. در این محفل زنان و دختران با شور زائد الوصفی، وعده سپردند که برای از بین بردن هرگونه ستم با جدیت مبارزه کنند. آنها این نکته را خاطرنشان ساختند که آزادی زنان تحفه¬ای نیست که از طرف امپریالیست¬های اشغالگر و دست¬نشاندگان¬شان برای زنان، هدیه داده شود¬، بلکه زنان می¬توانند – و باید – از طریق مبارزات پیگیر و جدی خودشان، آزادی¬شان را به دست بیاورند. یقینا آنها در این مبارزه، پشتیبانی و حمایت مردان آزادیخواه را با خود خواهند داشت.

در شرایط فعلی اولین گام برای آزادی، منجمله آزادی زنان، بیرون راندن نیروهای اشغالگر و سرنگونی رژیم دست نشانده می¬باشد. اشتراک کنندگان محفل تعهد کردند که برای بیرون راندن نیروهای اشغالگر و سرنگونی رژیم پوشالی و انقلاب دموکراتیک نوین، با جدیت مبارزه نمایند و زنان مبارز و انقلابی را در این راه بسیج کنند.