وضعیت زنان افغانستان

وضعیت زنان در جامعه ما

من، ای دخت دلیر قهرمان خلق میدانم

که زنجیر اسیران ستم مردانه بشکستی

وبا آهنگ رقص آتش اندر کاخ دد خویان این مامن

بپاس رنج مردم ـ اخگر افکندی

میخواهم  مقاله ام را با درود های گرم به زنانی که علیه افکار و عقاید کهنه ، سنت و روابط عقب مانده به پا خاسته و بخصوص زنان شورشگری که شجاعانه در مبارزه علیه اشغالگران و رژیم های دست نشانده در میدان های نبرد جان های خویش را از دست داده اند آغاز کنم.

ما در قرن بیست و یک زندگی می کنیم ، قرنی که امپریالستهای اشغالگر همچو گرگ وحشی  به جان خلقها و ملل ستمدیده افتاده و کشورهای شانرا به اشغال خویش در می آورند ، و تلاش دارند تا مردم ستمدیده و بخصوص زنان را به برده گان بدون مهین تبدیل نمایند. اشغال گران امپریالست و رژیم پوشالی بیش از حد بر ستم گری خویش علیه مردم زحمت کش افزوده و به ویژه زنان این جامعه را در عقب مانده ترین و ظا لماله ترین اشکال ستم اسیر نموده اند . چنانچه روزی نیست که از قتل ، شکنجه ، تهدید و ارعاب به زنان حکایت در میان نباشد ، روزی نیست که در یکی از نقاط کشور زنی به قتل نرسد.

در شرایط کنونی افغانستان لت و کوب ، تهدید و ارعاب به زنان به یک امر طبیعی تبدیل گردیده است، زیرا مسله قتل و تجاوزات به زنان آنقدر ابعاد گسترده ای بخود گرفته که انواع دیگر ستم را تحت شعاع قرار داده است.  چنین وضعیتی آرامش زنان را به هم زده آنها را در رعب و وحشت نگهداشته است. باید این وضعیت را بر هم زد واز بین برد. برای بر هم زدن این وضعیت به آگاهی ومبارزه نیاز است. بدون فرا گرفتن علم و دانش و مبارزه علیه جهل و خرافات نمی توان به این وضعیت اسفناک پایان داد. پس بر ماست که هر چه جدی تر به کسب علم و دانش پرداخته و آموخته های خویش را در عمل پیاده نماییم. دانشمندی که عمل ندارد از او هیچ کاری ساخته نیست. برای تغییر اوضاع به نفع همه ای مردم زحمتکش و بخصوص زنان ابتدا باید به دانش مسلح شد و سپس برای تغییر جامعه آنرا بکار بست.

زنان جزء پیکر جامعه بوده و نصف نفوس جامعه را تشکیل می دهند، انها می توانند مانند مردان بکار های اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی سهیم شوند و در این زمینه سهم ارزنده خویش را ادا نمایند.

زنان دارای خلاقیت و ابتکار بوده، این جامعه مرد سالار است که این خلاقیت و ابتکار را در نهاد زنان خفه نموده است. زنان باید روی پای خود به ایستند و ثابت سازند که مانند مردان می توانند برای رشد و شگوفایی و تغییر اذهان و جامعه سهم به سزایی را ادا نما یند.

در جامعه ما زنان نه تنها می توانند در تمامی شئون زندگی اجتماعی سهم ارزنده ای ایفا نمایند بلکه در زمینه های نظامی نیز دارای خلاقیت و ابتکاراند. هر گاه به گذشته تاریخی کشور نظری بیندازیم به خوبی دیده می شود که زنان در جبهات جنگ علیه استعمار گران انگلیس بهترین همکار مردان بوده اند. حتی در جنگ میوند زمانیکه ارتش افغانستان به شکست مواجه می شود این ملالی دختر قهرمان افغانستان بود که گام به جلوگذاشت و شکست را به پیروزی بدل نمود. تاریخ افغانستان مانند ملالی، ناهید،میرمن ببو، اسپینه ادی هزاران زن دلیر و قهرمان به یادگار گذاشته، متاسفانه که تاریخ مرد سالار جامعه همه فداکاری های زنان را بنام امیران ختم نموده است.

باید این تاریخ را تغییر داد و یاد خاطره زنان قهرمان را زنده نگهداشت. باید زنان تاریخ جامعه را رقم زنند و مانند ملالی ها وناهید ها برای بیرون راندن اشغالگران وسر نگونی رژیم دست نشانده دوشادوش مردان مبارز و انقلابی به مبارزه برخیزند. آزادی زنان فقط در گیرو این مبارزه و ایجاد جامعه دموکراتیک نوین است.

 

پیش به سوی مقاومت همه جانبه ملی مردمی و انقلابی برای بیرون راندن اشغالگران وسرنگونی رژیم دست نشانده.

 

دسته هشت مارچ زنان افغانستان

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴