zan_dem_iran@hotmail.com   غلیان خشم مردم آمریکا، سیستم نژاد پرست و فاشیستی را به چالش طلبیده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
06 Jun 2020
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   انگلستان
گزارشی کوتاه از شرکت در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران/ و در حمایت از زندانیان سیاسی اخیر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان - لندن

گزارشی کوتاه از شرکت

در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران

لندن،۲۶ ژانویه ۲۰۱۹- در حمایت از زندانیان سیاسی اخیر (اسماعیل بخشی و سپیده قلیان)

سازمان زنان ۸ مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

 

 
 تعداد صفحه: 11  تعداد رکورد: 212  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠