zan_dem_iran@hotmail.com   تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
20 Oct 2019
يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
    انگلستان
بلژیک فرانسه آلمان هلند کانادا نروژ فنلاند ترکیه فیلم  
  برگشت  
»   گزارشی از برگزاری راهپیمائی روز جهانی زن در لندن! مارس 2012
»   گزارش تصویری راهپیمائی روز جهانی زن در لندن 3 مارس 2012 مارس 2012
»   روز جهانی زن را در راهپیمائی با زنانی از عراق، تونس، افغانستان، انگلستان، کنگو، پاکستان، ایتالیا، مصر، ایران و.... برگزار می کنیم! فوريه 2012
»   گزارشی از آکسیون 25 نوامبر روز مبارزه علیه خشونت بر زنان در لندن! نوامبر 2011
»   گزارشی از برگزاری بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن سپتامبر 2011
»   دعوت به راهپیمائی در لندن سپتامبر 2011
»   گزارشی تصویری از آکسیون اعتراض به موج اخیر اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی! ژوئن 2011
»   گزارشی از برگزاری تظاهرات ایستاده در سالگرد 18 تیر در لندن ژوئن 2011
»   گزارشی از تظاهرات ایستاده در اعتراض به موج اخیر اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی! ژوئن 2011
   گزارشی از راھپیمائی مردم علیه سیاست ھای ارتجاعی دولت ائتلافی بریتانیا در لندن مارس 2011
»   گزارش تصویری از شرکت بیش از 500 هزار نفر درراهپپمائی روز 26 مارس علیه سیاستهای ارتجاعی دولت ائتلافی در لندن مارس 2011
   گزارشی از برگزاری راھپیمائی انترناسیونالیستی روز جھانی زن در لندن مارس 2011
»   گزارش تصویری از راهپیمایی 5 مارس به مناسبت روز جهانی زن در لندن مارس 2011
»   ....صدمین سالگرد روز جهانی زن را در راهپیمائی با زنانی از مصر، تونس،افغانستان مارس 2011
»   گزارشی از آکسیون همبستگی با مردم مصر و تظاهرات ایستاده در 22 بهمن در لندن فوريه 2011
»   گزارشی تصویری از تظاهرات ایستاده در اعتراض به موج اخیر اعدام ها ژانويه 2011
»   گزارشی از برگزاری 16 آذر در تظاهرات دانشجویان بریتانیا در لندن دسامبر 2010
»   گزارش تصویری از تظاهرات دانشجویان در اعتراض به بالا رفتن شهریه دانشگاه در بریتانیا دسامبر 2010
»   گزارشی از آکسیون روزمبارزه علیه خشونت بر زنان نوامبر 2010
»   خانم زهرا رهنورد آیا کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 فقط یک خطا بود؟! سپتامبر 2010
 
 تعداد صفحه: 11  تعداد رکورد: 202  صفحه: 6       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠