zan_dem_iran@hotmail.com   یاد رفیق آذر درخشان فعال جنبش کمونیستی و جنبش زنان گرامی باد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
02 Jun 2020
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   هلند
فراخوان آکسیون اعتراضی به دیدار نمایندگان رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در پارلمان هلند

فراخوان آکسیون اعتراضی

علیه دیدار سه تن از نماینده گان رژیم زن‌ستیز و ارتجاعی جمهوری اسلامی با نمایندگان پارلمان هلند

 

روز چهارشنبه 12 ژوئن 2019 قرار است سه تن از نماینده گان رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی، دیدار و مذاکره ای  با برخی از نمایندگان پارلمان هلند پشت درهای بسته از ساعت 11 تا 12 برگزار کنند.

این دیدار رسمی اعضای پارلمان هلند پیامِ وفاداری و خوش خدمتی به نمایندگان نقض حقوق بشر و سرکوبگر مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی است. 

هادی شوشتری: نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی است.

احمد امیرآبادی فراهانی: دبیر هیئت رئیسه مجلس دهم، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در استان قم است.

شهروز برزگر کلشانی: نماینده سلماس در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است.  

دیدار پنهان و آشکار نمایندگان پارلمان هلند با نماینده‌گان رژیم قرون وسطایی؛ زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی؛ اولین داعشِ خاورمیانه؛ نشان از نقص آشکار حقوق مردم و بخصوص زنان ایران است که برای دستیابی به  پایه ای ترین  حقوق انسانی و برحق خود از ابتدای قدرت گیری این رژیم تا همین امروز، دستگیر، زندانی، شکنجه؛ خودکشی شدند و یا به قتل می رسند، می باشد. سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم؛ تشدید و گسترش روزافزون خشونت علیه زنان را، با پشت گرمی از حامیان امپریالیستی اش به این جنایات دست می زند.

 

این روابط و مذاکرات پنهان و آشکار دولت امپریالیستی هلند‌، بستن قراردادهای اقتصادی و سیاست هایی که چیزی جز ریاضت‌کشی، فقر، سرکوب و فوق ‌استثمار کارگران؛ زحمت‌کشان، و مشروعیت بخشیدن بیشتر به رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی است، را محکوم می کنیم.

ما از سایر نیروها، احزاب، سازمان‌ها، تشکلات مترقی؛ آزادیخواه و انقلابی که علیه نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی و به این سیاست دولت هلند معترض هستند دعوت می‌کنیم که در این آکسیون اعتراضی شرکت کنند تا:

هر چه رساتر صدای اعتراض و خشم زنان ایران را که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند را فریاد زنیم!

هر چه رساتر صدای مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، زنان و جوانان را فریاد زنیم!

اعلام کنیم که این سیاست ها و قراردادهای دولت هلند با رژیم جمهوری اسلامی، به تقویت بنیادگرایی اسلامی در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران خدمت خواهد کرد!

 تا نقاب از چهره «حقوق بشری و دموکراسی» دولت امپریالیستی هلند برکشیم که برای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی پنهان و آشکار عقد قرارداد می بندد، را هر بیشتر افشا کنیم!

زمان: چهارشنبه 12 ژوئن 2019

ساعت: 11:00 تا 12:00

محل  تجمع اعتراضی: Hofplaats 

درب پشت پارلمان هلند

 Den Haag

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) هلند همراه با سایر نیروها و سازمان های مترقی و انقلابی این آکسیون اعتراضی را برگزار می کنند.

 

 
 تعداد صفحه: 6  تعداد رکورد: 103  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠