zan_dem_iran@hotmail.com   یاد رفیق آذر درخشان فعال جنبش کمونیستی و جنبش زنان گرامی باد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
02 Jun 2020
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   نروژ
نه به سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی!

نه به سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی!

8مارس روز جهانی  زن به خیابان می آییم تا بار دیگر رویای رهایمان را فریاد کنیم , به خیابان می آییم تا پیمانمان را با دیگر هم زنجیرانمان در جهت مبارزه و دستیابی به رهایی مستحکم تر کنیم.

در شرایط کنونی دستیابی به رهایی بدون مبارزه و مرزبندی مشخص با دو قطب پوسیده (سرمایه داری امپریالیستی و بنیادگرایی مذهبی)  امکان پذیر نخواهد بود.

ما زنان با مبارزه انقلابی و انترناسیونالیستی با این دو قطب ضد زن می توانیم راه رهایی را هموار سازیم.

زمان:  شنبه 8 مارس2014 – از ساعت 14 تا پایان مراسم

مکان  :میدان کارگرشهر اسلو

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان )-  نروژ

 

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 6  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠