کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   !تمام زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد گردند      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
08 Aug 2020
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   کارزار علیه خشونت بر زنان
فراخوان به شرکت در گردهم آیی های اعتراضی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در شهر برمن – آلمان

فراخوان به شرکت در گردهم آیی های اعتراضی

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

 در شهر برمن – آلمان

انواع خشونت های دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان ابزاری برای تداوم و تقویت رابطه قدرت و فرمانبرداری از مردان و از عریان ترین نمودهای اقتدار نظام طبقاتی مردسالار در جهان امروزاست.

 

نزدیک به 40 سال پیش دولت تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی در ایران نیز با فرمان حجاب اجباری خمینی، به زنان اعلام کرد که این رژیم بر پایه ی سرکوب، تبعیض، خشونت گسترده و فرودستی زنان استوار است. زنان نیز طی این سال ها، به اشکال متفاوت، فردی و جمعی، آگاهانه و خود به خودی علیه خشونت سازمان یافته دولتی مبارزه و مقاومت کرده اند.

 

"سازمان زنان 8 مارس (ایران – افغانستان)" و "کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران" به همراه چند سازمان انقلابی مدافع حقوق زنان از ملیت های مختلف، در شهر برمن آلمان،  2 گردهم آیی اعتراضی به مناسبت "روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان" و در حمایت از مبارزات زنان ایران و جهان علیه خشونت بر زن، برگزار می کنند.

 

Tekstvak: روز شنبه 24 نوامبر گردهم آیی در مرکز شهر، با تم "با زنان جهان، علیه سرکوب و خشونت بر زنان و دختران". همراه با میکروفن آزاد و موزیک.
از ساعت:          13:00  
 در :            محل مجسمه خوک ها  Sögestraße (Schweine)

روز یکشنبه 25 نوامبر جلسه بحث و گفتگو همه گانی به زبان آلمانی با موضوع "مبارزه جهانی زنان علیه خشونت، با هدف رهایی زنان" همراه با میکروفن آزاد برای حاضرین و بوفه غذاهای ملیت های مختلف.
 از ساعت :        11:00
در:            Friedrich-Ebert-Straße 20  „Birati e.V.“  
ما از همه فعالین، نیرو ها و تشکلات انقلابی، مترقی و آزادیخواه می خواهیم که با حضور فعال در این گردهم آیی ها، حمایت و همبستگی خود را با مبارزات زنان در ایران و  جهان اعلام کنند.

 

 

روز شنبه 24 نوامبر  گردهم آیی در مرکز شهر، با تم "زنان جهان، علیه سرکوب و خشونت بر زنان و دختران" همراه با میکروفن آزاد و موزیک

از ساعت:                    13:00  

 در :                        محل مجسمه خوک ها  Sögestraße (Schweine)

 

 

روز یکشنبه 25 نوامبر جلسه بحث و گفتگو همه گانی به زبان آلمانی با موضوع " مبارزه جهانی زنان علیه خشونت، با هدف رهایی زنان" همراه با میکروفن آزاد برای حاضرین و بوفه غذاهای ملیت های مختلف

 از ساعت :                11:00

در:                          Friedrich-Ebert-Straße 20   Birati e.V.“

 

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران – فعالین برمن

سازمان زنان 8 مارس (ایران - افغانستان) – واحد برمن


www.kaarzaar.com
                                                                  www.8mars.com

karzar.zanan.2016@gmail.com                                              zan_dem_iran@hotmail.com

www.facebook.com/kaarzaar                                                yuotube.cm/8marsorg

https://twitter.com/kaarzaar                                                 facebook.com/8marsorg

https://t.me/kaarzaar

 

                                                8mars.br@googlemail.com ایمیل تماس با واحد برمن: 

 

 
 تعداد صفحه: 7  تعداد رکورد: 136  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6    7   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠