کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
18 Oct 2019
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
    - پيام ها
اطلاعيه ها فراخوان ها گزارش ها پيام ها روز شمار خیزش فيلم شنيداری
  برگشت  
»   پیام کارزار زنان در مقابل سفارت آمریکا که مهسا روژان آن را ازائه کرد مارس 2019
»   پیام مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان – ایران) به کارزار زنان
    راهپیمایی دهها هزار زن مبارز علیه فرمان ارتجاعی خمینی در اولین ۸ مارس بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی همچنان الهام بخش مبارزات زنان و مردمی هستند که این ستم های قرون وسطایی را بر نمی تابند.
فوريه 2019
»   پیام نشست سراسری تدارک دوازدهمین شورای سیاسی زنان در آلمان
    بدون تردید جنبش زنان ایران بخشی از جنبش جهانی زنان علیه سیستم سرمایه داری مردسالار بر زنان است.
فوريه 2019
 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 3  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠