کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
20 Oct 2019
يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
    - Other languages
اطلاعيه ها فراخوان ها گزارش ها پيام ها روز شمار خیزش فيلم شنيداری
  برگشت  
»   The revolutionary mass struggles, will pave the way to smash the prison doors and free the political prisoners! August 2019
»   To all freedom lovers March 2019
»   Statement Number 3 - Countdown to the outburst that is on the way
    Why on the occasion of the 40th anniversary of women’s struggle? Why the advancement of women’s movement can not be limited to women and the women’s movement? Why and how to join the international women movements? Why the international solidarity is needed? Why to struggle against compulsory Hijab?
February 2019
»   Statement Number 2 / A Call on all fighting forces to make a lasting work of art in radical women’s movement January 2019
»   Women of the world, unite to end violence against women! November 2018
»   On the thirtieth anniversary of the massacre of political prisoners September 2018
»   Unite to fight violence against women! November 2016
 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 19  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠