zan_dem_iran@hotmail.com   !تمام زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد گردند      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
04 Aug 2020
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   دیگر سایت ها

هر ساله سه میلیون دختر در سراسر جهان ختنه می شوند!

نوشتۀ بیژن برهمندی

به روایت سازمان بهداشت جهانی، هم اکنون در جهان نزدیک به صد و چهل میلیون نفر از زنان و دختران قربانی عمل ختنه شده اند و هر ساله حدود سه میلیون نفر هم به این تعداد اضافه میگردد.

ششم فوریه (پس فردا) مصادف است با روز جهانی مقابله با ختنه زنان. این روز بین المللی که توسط سازمان بهداشت جهانی تدارک شده و هرساله بقصد برانگیختن حساسیت های عمومی برگزار میشود، هدفش مقابله با ختنه کردن دختران در مناطقی از جهان است که اینکار در بین خانواده ها رواج دارد.

سازمان بهداشت جهانی رسماً این اقدام را برای سلامت دختران زیانبار ارزیابی می کند و آنرا تجاوز به حقوق اساسی زنان و دختران می داند.

سازمان بهداشت جهانی متعهد است که با توسل به همه اقدامات ممکن پدیده ختنه دختران را در جوامع مختلف جهان از صحنه روزگار حذف کند. این سازمان می کوشد با توسل به اقدامات پژوهشگرانه، برانگیختن حساسیت ها و توصیه به کادرهای بهداشتی ، به این هدف نائل آید.

سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند که انجام عمل ختنه بروی زنان و دختران کمترین مزیتی برای سلامت و یا بهبود زندگی آنها ندارد. بر عکس انجام ختنه مجموعه ای از مخاطرات کوتاه و دراز مدت برای سلامت و بهزیستی جسمانی، روحی و جنسی به همراه می آورد.

بروایت سازمان بهداشت جهانی، هم اکنون در جهان نزدیک به صد و چهل میلیون نفر از زنان و دختران قربانی عمل ختنه شده اند و هر ساله حدود سه میلیون نفر هم به این تعداد اضافه میگردد.

در گفتگوئی با خانم آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ ، وی توضیح می دهد که متاسفانه ، در ایران افکار عمومی – چه آنها که موافق انجام این عمل سنتی هستند و چه مخالفین آن- مایل نیست در این باره گفتگو و تحقیق و بحث انجام گیرد. مقامات کشور هم مایل نیستند وارد این عرصه شوند.

بعقیده خانم امینی هدف از انجام سنت ختنه، در واقع کوشش برای کنترل بدن زن است. بدلیل این که بدن زن را مایملک مرد می دانند. چه در زمانی که در خانه پدری است، بدن او باید تحت الحفظ برادران و پدران باشد و وقتی هم به خانه همسر می رود در اختیار همسر است.

خانم امینی معتقد است این "بدن" زمانی حفظ می شود که خودش را از هر گونه خواهش جسمانی عاری کند. ختنه زنان در واقع نوعی پیشگیری است برای این که زنان دچار نیازهای جنسی نشوند و در نتیجه رفتن به راهی که از نظر صاحبان این بدن " خطا" نامیده می شود ، وجود نداشته باشد.

 

http://www.persian.rfi.fr/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/20130204-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

 

 
 تعداد صفحه: 23  تعداد رکورد: 447  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠