مهری جعفری را در فتح قله ها از دست دادیم!

مهر جعفری حقوق دان، شاعر و از فعالین حوزه زنان، کودکان و حقوق بشر بود. ما از دست دادن یکی از یاران و فعالین جنبش زنان را به کوشندکان حقوق کودکان، پناهند ه گان، به ورزشکاران ، هنرمندان و به ویژه به خانواده او تسلیت می گوئیم.

صدای زنان افغانستان علیه طالبان در سراسر جهان باشیم!

محرومان و ستمدیدگان خوزستانی را برای آب می کشند و کولبران و سوخت بران را برای نان!

سیستم نوینی که رفع نیازهای توده های مردم از آب و نان گرفته تا مسکن و بهداشت، از تحصیل و فراگیری علم تا درگیر شدن در مبارزه جهت رهایی کل بشریت را دستور کار خود قرار داده است.

بنیادگرایان اسلامی زن ستیز در کابل با کشتار دانش آموزان دختر، حمام خون به راه انداخته اند!

ما بارها و بار ها اعلام کرده ایم که امپریالیست ها و دولت دست نشانده ی زن سیتز آنان در افغانستان نه می توانند و نه می خواهند در موقعیت زنان تغییری ایجاد کنند. آن چه زنان خصوصا زنان آگاه و مبارز افغانستان در دستور کارشان قرار داده اند، حرکت در جهت سرنگونی رژیم زن ستیز اسلامی و حامیان امپریالیست ش می باشد و جایگزینی رژیمی که جامعه را به سوی رفع ستم جنسیتی و هر شکلی از ستم و استثمار رهنمون سازد و بر این پایه تصفیه حساب نهایی را با همه دارودسته های بنیادگرای اسلامی ضد زن نماید.

اول ماه مه، حیات بخشیدن به وظایف انقلابی!

در شرایطی روز جهانی کارگر فرا می رسد که بحران سرمایه داری جهانی خصوصا در دوره پاندمی کرونا، تشدید یافته و حاصل آن چیزی جزء بیکاری ده میلیون کارگر خصوصا کارگران زن نیست.

طرح «جوانی جمعیت» مقابله با روحیه سرکش و مبارزه جویانه زنان است!

طرح «جوانی جمعیت»، طرحی است در خدمت تشدید و تعمیق خشونت بر زنان. این طرح می خواهد از شدت ضرباتی که در سال های اخیر از مقابله ی جوانان با تشکیل خانواده صورت گرفته است، بکاهد. طبق آمار های رژیم تعداد وسیعی از زنان جوان، دیگر حاضر به تن دادن به ازدواج نیستند و این برای رژیمی که یکی از ارکان اصلی ستمگری ش را فرودستی زنان تشکیل می دهد، به معنای به زیر سوال رفتن بسیاری از ارزش ها و معیارهای اسلامی و فرهنگ پدر سالارانه دینی است.

درود بر شورشگران زحمت کش سراوان!

سیستان و بلوچستان تبلور متمرکز چهره خونین و کثیف رژیم جمهوری اسلامی است. مردم زحمتکش این منطقه توسط رژیم حاکم محکوم به مرگ تدریجی شده اند.

۸ مارس روز پيکار جهانی زنان عليه ستم جنسيتی!

حضور پرقدرت زنان در تمامی جبهه‌های پيکار عليه ستم‌گران در پهنه جهان چنان گسترده و چشم‌گير است که توجه جهانيان را به خود جلب کرده است. مبارزات زنان هر سال نسبت به سال قبل وسيع‌تر و تعرضی‌تر می‌شود.