دعوت به آکسیون اعتراضی مشترک - لندن

فراخوان به تجمع - آمستردام

در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و زنان جسور

فراخوان حمایت - لندن

در همبستگی با مادران دادخواه و به یاد همه جان باختگان مقابل سفارت

فراخوان به آکسیون ایستاده‌ - آمستردام

برای جلوگیری از قتل عامی دیگر در خیابان‌ها و زندان‌ها و آزادی تمام زندانیان سیاسی در مقابل دفتر امنستی اینترناشنال!

فراخوان تظاهرات - لندن

برای آزادی همه دستگیرشدگان خیزش اخیر و کلیه زندانیان سیاسی مقابل سفارت

فراخوان به شرکت در دو گردهم آیی اعتراضی- برمن

فراخوان مبارزاتی به مناسبت ۲۵ نوامبر - روتردام

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسند!

فراخوان دفاع - لندن

از مبارزات مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی