فراخوان آکسیون در لندن- ژینا نامت رمز شد، رمز مبارزه علیه رژیم زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی!

فراخوان آکسیون: حمايت از مبارزات مردم در ايران و اعتراض به قتل «ژينا» مهسا امينی! در میدان دام آمستردام

فراخوان: در اعتراض به قتل مهسا امینی توسط جانیان گشت ارشاد، مقابل کنسولگری رژیم سرکوبگر در لندن جمع می شویم!

جمع می شویم تا به مردم آزادیخواه و مترقی لندن بگوئیم که نیروهای سرکوبگر رژیم مهسا امینی این زن جوان را به خاطر حجاب به قتل رساندند.

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس یکشنبه ۱۸ سپتامبر / موضوع جلسه: زن ستیزان جمهوری اسلامی مهسای مان (ژینا) را به قتل رساندند!

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس- یکشنبه ٢۸ آگوست ۲۰۲۲/ به مناسبت سی و چهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی!

سی و چهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی،

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس- یکشنبه ٢١ آگوست ۲۰۲۲

دعوت به آکسیون ٢٠ آگوست ٢٠٢٢ به مناسبت سی و چهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در هلند

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس- جمعه ۵ آگوست ۲۰۲۲

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۸ جولای ۲۰۲۲

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۱۹ می ۲۰۲۲

حجاب اجباری و ادامه جنگ طالبان علیه زنان!