اعتراض به اعدام های وحشیانه جمهوری اسلامی- لندن

در یازدهمین سالگرد در گذشت رفیق «آذر درخشان»

زن کمونیست و انقلابی و از فعالین جنبش زنان و مسئول سیاسی سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)، بار دیگر پیمان خود را با او و برای پیمودن راهش ، محکم تر کرده، نام و یادش را گرامی می داریم.

راهپیمایی روز جهانی کارگر - برمن

مصاحبه کانال صدای نو با فریدا فراز و فروغ آزاد‌منش، به مناسبت روز زن

زن زندگی آزادی و نقش محوری زنان در این قیام و تاثیرات آن نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای مجاور بسیار چشمگیر بوده است. در این میان حملات شیمیایی به مدارس عمدتا دخترانه همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر اپوزیسیون راست که بطور تاریخی ربطی به آن ندارد تلاش دارد که با جلب حمایت آمریکایی و اروپایی خود را به این جنبش تحمیل کند، این‌در‌حالی است که آمریکا در افغانستان رسالت خیانت‌بار و شرم‌آوری را بویژه در خصوص زنان برجا گذاشته است. در آستانه ۸ مارس با فریدا فراز و فروغ آزاد‌منش از فعالین سازمان زنان ۸ مارس، ایران-افغانستان گفتگو کردیم و ابتدا ضمن تشکر از گفتگو با صدای نو در سیدنی و تبریک روز جهانی زن ابتدا از فریدا فراز سوال کردیم قیام ژینا چگونه این مناسبت را شکل داد؟

سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن -برلین

نمایش با ترانه زن زندگی آزادی -برلین

بخش دوم سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن - آمستردام

بخش اول -سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن - آمستردام

سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن - لندن

ارسالی به مناسب ۸ مارس روز جهانی زن

ما زنان ایران و افغانستان دست دردست هم با مبارزات مان علیه طالبان کابل و تهران، این زن ستیز ترین رژیم های جهان، نه تنها امید به ساختن جهان دیگری را در میان ستمدیدگان تقویت کرده ایم، بلکه به شور و شعف مبارزاتی و به پیشروی جنبش زنان در سراسر جهان یاری رسانده ایم... پیروز باد مبارزات زنان افغانستان و ایران علیه بنیادگرایان زن ستیز اسلامی و امپریالیست های مردسالار گرامی باد اتحاد و همبستگی زنان افغانستان و ایران گرامی باد ۸ مارس روز مبارزاتی زنان در سراسر جهان زن انقلاب رهایی زنان معترض در آستانه هشت مارچ