آکسیون به مناسبت سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاس در بروکسل

مستندی کوتاه از تجارب بیست‌ساله‌ سازمان زنان هشت مارس

تهیه کننده: هشت مارس

به آتش کشیدن حجاب اجباری پرچم سیاسی- ایدئولوژیک رژیم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی- لندن

آکسیون اعتراضی کشتار در غزه را متوقف کنید! – بروکسل

بخش دوم

آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام

بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷ دفتر اول تولدی دیگر

بخش دوم: تهیه کننده هشت مارس

علیه حجاب اجباری در ایران

تهیه کننده هشت مارس

اعتراض به حجاب اجباری در ایران

تهیه کننده هشت مارس

راهپیمایی زنان در اسفند ۱۳۵۷- بریده‌ای از جلد اول کتاب خیزش زنان ایران

تهیه کننده هشت مارس

آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد

تهیه کننده هشت مارس