گزارش آکسیون اعتراضی به قتل «مودا» دختر دوساله‌ی پناه‌جو توسط پلیس - بروکسل

گزارشی کوتاه از آکسیون اعتراضی «کشتار در غزه را متوقف کنید»- بروکسل

گزارش تظاهرات اول ماه مه – بروکسل

گزارش راه‌پیمایی روز جهانی کارگر - لندن

گزارش هشت مارس۲۰۱۸ - اسکی شهیر ترکیه

گزارش راهپیمایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با نژادپرستی و تبعیض – بروکسل

گزارش آکسیون اعتراضی در برابر ممنوعیت کامل سقط جنین در لهستان – بروکسل

گزارش روز هشتم مارچ روز جهانی زن - فرانکفورت

دو گزارش از برگزاری هشت مارس- دوسلدورف

گزارش ۸ مارس روز اتحاد در همبستگی با مبارزات جهانی زنان - آمستردام