گزارش آکسیون بمناسبت۲۵ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - تورنتو

گزارش گردهم آیی به مناسبت روزمبارزه با خشونت علیه زنان - برمن

گزارش آکسیون روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان- دوسلدورف

زنان جهان برای پايان دادن به خشونت بر زنان متحد شويم! - بروکسل

گزارش تظاهرات بر علیه تحرکات و قوانین پناهجو ستیزانه - هامبورگ

ﮔزارش راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ دفاع از پناهندگان -بروکسل

گزارش اکسیون اعتراضی علیه قتل شاهرخ زمانی در زندان- تورنتو

گزارش آکسیون ۲۷ امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - لندن

گزارشی از تظاهرات در حمایت از پناهندگان- لندن

گزارش آکسیون اعتراضی علیه اعدام در ایران - تورنتو