گزارش از تظاهرات و آکسیونهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در لندن

گزارش تظاهرات علیه اعدام ۵ زندانی سیاسی در مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی در اتاوا- تورنتو

گزارش شرکت در گردهم آیی روزیکشنبه ۱۶ ماه مه در شهر برمن- آلمان 

گزارشی از راهپیمائی و تظاهرات ایستاده در اعتراض به اعدام ۵ زندانی سیاسی – لندن

گزارشی از تظاهرات در  پشتیبانی و حمایت از مبارزات کردستان در هامبورگ – آلمان

گزارشی از آکسیون اعتراضی به اعدام کردن پنج نفر در زندان اوین - فنلاند

گزارشی از آکسیون اعتراضی به اعدام کردن پنج نفر در زندان اوین - دن هاگ

گزارشی از برگزاری اول ماه می و آکسیون های هفتگی - لندن

گزارش از اول ماه مه که مورد ضرب و شتم پلیس هلند قرار گرفت! - روتردام

گزارش تصویری از ۲ ماه آکسیون - لندن