«جراحی»

به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد! - فروغ فرخزاد

« قول»

داستان «ما زن نیستیم»

هفده ساله بود که شوهرش دادند. ازدواجی کرده بود که فقط ازدواج بود و فکر می‌کرد هرگز نخواهد فهمید عشق که می‌گویند چیست؟

نقش زن در موسيقی جان لنون!

به ندرت می‌توان در میان هنرمندان مرد در موسيقی آثاری را يافت که شخصيت زنان را از يک شئی زيبا برای دوست داشتن، عشق ورزيدن و يا تصاحب کردن فراتر ببرد.

به یاد فروغ فرخزاد شاعر پیشرو

شاعر پیشرو و شخصیتی برجسته و ماند گار در ادبیات فارسی
آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن‌ها با مردان است.

شعر یلدا

آیا هیچ از خاطرت می‌گذشت
که هزار و یک شب فرزندت را
این گونه مرگ از ابتدا ببندد؟

من یک زنم!

من زنی از گستره جهانم؛ زنی که در هر ثانیه قربانی خشونت های وحشیانه می شوم.