گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی به مناسبت سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن

فراخوان به آکسیون اعتراضی در سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی

توده ای شدن مبارزه انقلابی راه را برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند!

سرسخن: سه روز راهپیمایی، دستاوردی که در تاریخ مبارزات انقلابی زنان، ثبت شد!

کارزار زنان در طول دو سال فعالیت سیاسی و عملی خود توانست به شکل آگاهانه‌ای تدارک ببیند تا بتواند زنانی که در خیزش ۵۷ حضور فعال داشتند را در کنار زنان جوانی که در این سال‌ها در برابر حجاب اجباری مبارزه و مقاومت کرده‌اند را با خود همراه کند تا به‌راستی صدای مبارزه و مقاومت ۴۰ ساله‌ی زنان علیه رژیم جمهوری اسلامی را تقویت نماید. این همراهی هم در پیام‌های ارسالی به کارزار زنان منعکس شد؛ و هم در نقش‌آفرینی بسیاری از این زنان در گسترش نظرات و فراخوان راه‌پیمایی سه‌روزه‌ی کارزار زنان به مناسبت چهلمین سالگرد خیزش زنان علیه حجاب اجباری.

کشتن زنان تحت هر نامی محکوم است

بخش اطلاعات راهپیمایی سه روزه در سایت کارزار زنان

اطلاعیه شماره ۵ کارزار زنان

گفتگوی علی دماوندی با فریبا امیرخیزی در باره کارزار زنان علیه خشونت دولتی.....

اطلاعیه شماره ۳ / شمارش معکوس! انفجاری در پیش است!

دریوز‌گی به درگاه امپریالیست‌ها دیدار مسیح علی نژاد با مایک پمپئو وزیر امور خارجه‌ی دولت فاشیستی آمریکا - نه به نام ما!