مادر بدخشانی با گلوی پر از بغض

دادگاه حمید نوری یکی از بازجویان و شکنجه گران زندان گوهر دشت

ده‌ها تن از زنان هرات أفغانستان با بدست گرفتن سلاح و مقاومت مردمی در برابر طالبان

زنان هرات خواستار کمک زنان و مردان آزادۀ جهان برای رویاروئی با « لشکر اهریمنی جهالت بار» شدند.

طالبان بعد از تصرف ولسوالی‌های قندهار صد ها نفر از مردم را از خانه‌های‌شان بیرون نموده و محکمه صحرایی کرده اند.

ضرب و شتم سپیده قلیان و محبوبه رضایی در زندان بوشهر

سپیده قلیان و محبوبه رضایی هم ضرب و شتم شده و هم تهدید به مرگ شده‌اند.

کارگران اعتصابی پروژه‌ای و پیمانکاری‌ صنایع نفت و پتروشیمی!

پیام جمعی از کارکنان هفت تپه در حمایت از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی ها

حمله جدید به اتوبوسی حامل استادان، دانشجویان و مسئولان دانشگاه در کابل