کارگران اعتصابی پروژه‌ای و پیمانکاری‌ صنایع نفت و پتروشیمی!

پیام جمعی از کارکنان هفت تپه در حمایت از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی ها

حمله جدید به اتوبوسی حامل استادان، دانشجویان و مسئولان دانشگاه در کابل

تحقیر و آزار جنسی زنان در زندان

تحریم انتخابات

پایتخت افغانستان بار دیگر شاهد یک فاجعه بود.

مادران دادخواه!

فرزندان‌ مان به آزادی و رهایی مردم‌ و آینده‌ای روشن برای ایران باور داشتند.

اعتراض به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن

هشت مارس: انتخاب رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از اعضا نهاد زنان سازمان ملل، در واقع یکی از عملکردهای افشا کننده ماهیت ارتجاعی سازمان ملل و نهاد های مختلف آن است. همان نهادهایی که نیروهای هوادار غرب، زنان و سایر اقشار تحت ستم در ایران را برای خلاصی از دست جمهوری اسلامی، ترغیب به دخیل بستن به درگاهشان می کنند.

۸۴ مورد خودکشی فقط در یک روز در تهران

شهروندان در صورت پرداخت وجه زودتر از نوبت واکسن می زنند!