ضرب و شتم و بازداشت وحشیانه یک زن توسط نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد

سکوت جهان در برابر زنان افغانستان شرم آور است!

به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

ترجمه ی اشعار از گروه تئاتر اگزیت

من مخالف حجابم

چوب معلم

پنگ تو، را سلاخی کرده‌اند؟

برای زنان پیشرو و مبارز افغانستان

آهنگ «جنگ بقا» اجرا: باران سجادی