آغاز دوباره‌ی اعتصابات سراسری کارگران و زحمت کشان در ایران

بنده با اصل نظام مشکل دارم ،با رفتار نظام با آدمهای نظام

صحبتهای شجاعانه ی مردجوان در تریبون آزاد در ایران

مادر پژمان قلی‌پور قسم خوردم که هر گلوله میشه یک انگشت دست من و پنج تا گلوله زدی شد یک مشت توی دهان کسی که زور گفت و کشت.

مرسده قائدی زندانی سیاسی سابق و از اعضای خانواده های دادخواه خاوران: شعار ما، شعار سرنگونی است.

رای مردم روشن است: سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است!

فریاد دادخواهی همه مادران آبان خونین

فرياد مادران - روژان

واقعیت تلخ انتخابات گذشته

برخورد وحشیانه پلیس اسراییل در حمله به شيخ جراح

فایل صوتی وحید افکاری از داخل زندان « مردم ایران من بیگناهم»