دیوار نویسی روی دیوار های کابل

این زنان و دختران در دیوار ها هشتک هایی مانند: «تحصیل، کار، آزادی» و «نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید»، را می نویسند. زنان افغانستان یگانه نیروی شجاع و نترسی هستند که امروزه در برابر رژیم بنیادگرا، زنستیز و ضد بشری حاکم در افغانستان جسورانه مبارزه می کنند؛ همانطور که زنان ایران با شهامت تمام همواره در صفوف اول مبارزه با رژیم مرتجع و زنستیز جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

گروهی از دختران کابل

شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ تظاهرات عظیم ایرانیان در شهر برلین

فعالین واحد برمن از سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) هم با یکی از این دو اتوبوس به برلین رفتند و همراه با فعالین واحد برلین، در راهپیمایی سهم گرفتند و تلاش کردند با طرح شعارهای رادیکال، حمل بنر ها، پلاکاردها و اعلامیه هایی که وسیعا پخش نمودند، در حد توان به جهت گیری انقلابی این حرکت خدمت کنند.

دیوارنویسی زنان شجاع ایران

شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ دیوارنویسی زنان شجاع ایران بر روی شعارهای قبلی که مزدوران رژیم چندین لایه رنگ روی آن زده بوده و به قول خودشان پاک کرده بودند. مبارزه به اشکال مختلف و با ابتکارات گوناگون ادامه دارد.

چهارشنبه ۲۷مهر۱۴۰۱ دانشجویان معترضان در دانشگاه رازی کرمانشاه روز چهارشنبه یک آخوند را از محوطه دانشگاه بیرون کردند.

با وجود سرکوب شدید و بازداشت های گسترده در دانشگاه ها، مدارس و خیابان ها، زنان و مردان شجاع و جسور، دست از مبارزه برنداشته وبه اشکال مختلف مزدوران دشمن را پس می زنند. همبستگی و حمایت سراسری ستم دیدگان در سراسر کشور، قوی ترین اسلحه ما برای در هم شکستن نظام ستم و استثمار جمهوری اسلامی است.

گوهر عشقی حجاب از سر برداشت

گوهر عشقی، مادر دادخواهی که همواره شجاعانه نه تنها در صف اول دادخواهی، برای فرزندش ستار بهشتی و سایر جانباختگان راه مبارزه با ستم و استثمار جمهوری اسلامی قرار داشته، بلکه فعالانه در بسیاری از مبارزات مردمی دیگر هم نقش گرفته است؛ اینبار با برداشتن حجاب از سرش، همبستگی خود را با همه زنانی که علیه ۴۳ سال تحمیل حجاب اجباری و سایر اشکال سرکوب، بپا خواسته اند با صدایی رسا اعلام کرد و از همه آنانی که هنوز در خانه نشسته اند خواست که به قیام بپیوندند.

دختران دبستانی هم به صف مبارزات پیوستند!

تعجبی ندارد! این ها همان دخترکانی هستند که از سنین طفولیت، تفکیک و تبعیض جنسیتی را با تحمل مقنعه و لباس های دست و پاگیر در تمام ساعات مدرسه، با محرومیت از بالندگی و شیطنت های کودکانه، با سرکوب و ممنوعه های بسیار، همه روزه با تن و جان و روان خود حس کرده و متحمل شده اند.

دختر دهه هشتادی، به شما می گوید که با چه نسل شجاع و آگاهی روبرو هستید.

نسلی که دردها را می بیند، خود را در قبال این دردها مسئول می داند. بر سر شما فریاد می زند، فساد و اختلاص و عوام فریب هایتان را افشا می کند و همه ممنوعه هایی را که برای مسئولین حکومتی و اعوان و انصارشان، مجاز است بر می شمارد. فکر می کنید، وقتی لشگری از این زنان و مردان، جسور، جوان و آگاه در مقابل شما قد علم کرده اند، آیا دیگر سر سوزنی شانس برای ادامه حیات ننگین شما وجود دارد؟

الناز رکابی قهرمان سنگ نوردی ایران بدون حجاب

این دختر دهه هشتادی

این دختر دهه هشتادی، به شما می گوید که با چه نسل شجاع و آگاهی روبرو هستید. نسلی که دردها را می بیند، خود را در قبال این دردها مسئول می داند. بر سر شما فریاد می زند، فساد و اختلاص و عوام فریب هایتان را افشا می کند و همه ممنوعه هایی را که برای مسئولین حکومتی و اعوان و انصارشان، مجاز است بر می شمارد. فکر می کنید، وقتی لشگری از این زنان و مردان، جسور، جوان و آگاه در مقابل شما قد علم کرده اند، آیا دیگر سر سوزنی شانس برای ادامه حیات ننگین شما وجود دارد؟