آخرین ویدیوی رها آجودانی پیش از دستگیری.

رها آجودانی فعال حقوق بشر مقیم تهران دستگیر شده. با ادامۀ مبارزه، اهداف همه عزیزانی که جان خود را برای سرنگونی انقلابی نظام جمهوری اسلامی فدا کردند را ادامه خواهیم داد و صدای رها و سایر زندانیان سیاسی خواهیم بود.

بیزارم از دین شما- کاری از صبا زمانی و کیفنس

سرخم، قدغن

‏سرود رنگین کمان

سرود رنگین کمان همراه با تصاویر کودکان جانباخته به دست نظام کودک کش، در کمتر از سه ماه گذشته! به یاد تمام کودکانی که برای پایان دادن به دنیای پر از خشم و خون، کودکی خود را هزینه کردند، خیلی زود بزرگ شدند و خیلی زود در صف مبارزان قرار گرفتند! آنان برای اینکه کودکان آینده بتوانند کودکی کنند و در دنیایی عاری از ستم و استثمار، زندگی کنند؛ با ارزش ترین دارایی خود را، «جان» خود را، هدیه کردند!

پیام لیلا حسین‌زاده از زندان عادل‌آباد در پاسخ به دروغ گویان قوه قضاییه: «سرزنده‌‌ام، می‌خندم، سعی می‌کنم‌ بر درد غلبه کنم و به حرمت همه ایستادگان، ایستاده‌ام!»

لیلا حسین زاده و بسیاری دیگر از زنان و مردان جسور و پیشرو، در زندان ها و در چنگال نظام جنایتکار جمهوری اسلامی اسیرند؛ اما نه دیوارهای بلند زندان و نه هیچ حصار دیگری، نمی تواند مانع از همبستگی ستمدیدگان در دو سوی این دیوارها باشد. عزمِ جزمِ زندانیانی مثل لیلا، در مبارزه با ستم و استثمار و حمایت شان از مبارزات مردمی، انرژی و انگیزه عظیمی، ایجاد می کند که از فراز دیوارهای بلند زندان عبور کرده و شهامت و جسارت را در هر کوی و برزن، تکثیر می کند. در این سوی دیوار هم، زنان و مردان بپاخواسته و مبارز، همان کسانی هستند که سد دژخیمان را در هم خواهند شکست و با گشودن درب زندان ها، زندانیان سیاسی را آزاد خواهند کرد.

زنان جسوری که به دست خود حصارهایی را که به بند شان کشیده، در هم می شکنند!

زنان شجاعی که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی را به دست خود لغو می کنند! زنان پیشرویی که برای درهم پیچیدن طومار این نظام ستم و استثمار با همۀ قوانین زنستیزش، تا پای جان مبارزه می کنند! در کشوری که نظام اقتدارش را با به بند کشیدن و محصور ساختن زنان، به رخ می کشد؛ در هم شکستن ممنوعه ها به دست زنان، مبارزه ای جدی با ساختار حکومت است!

۱۶ آذر، روز دانشجو

روری بر اعتراضات دانشگاه الزهرا از مهرماه تا به اکنون. دانشگاه یکی از عرصه هایی است که دانشجویان زن در آن با جسارت های خود حماسه ها بر پا کردند!

بیا که کوچه میزند صدا تو را

جمعی از دانشجویان موسیقی

طالب تو کجایی و جهان تا به کجا رفت؟ با صدای مژگان عظیمی

ترانه مقاومت کن از سمیح القاسم

ترجمه: سعید هلیچی زنده ای، تو زنده ای، دست بر افراشته توهمچنان رو در روی ظالم است، مقاومت کردی، مقاومت کردی، مقاومت کن