تظاهرات گسترده در ۶۰۰ شهر آمریکا در دفاع از آزادی سقط جنین

زنان ماشین جوجه کشی نیستند!

سالروز جهانی «دسترسی قانونی، آزادانه و ایمن به سقط جنین»

افزایش قتل ناموسی در افغانستان

سرسخن: مبارزه گسترده و نوید بخش زنان علیه طالبان در راه است!

آری مردم جهان به چشم خود اوج جنایت، خیانت، پستی و پلشتی امپریالیست‌های آمریکائی، این مدعیان دمکراسی را دیدند.
یکی دیگر از مهم‌ترین وعده‌های مهم اشغال افغانستان توسط دولت آمریکا، «رهایی زنان» از دست طالبان بود!
بی‌شک از همان دورانی که آمریکا وارد مذاکره با طالبان شد، زنان و آینده آنان را به معامله گذاشت.

مسئول جان باختن هزاران نفر از مردم در اثر ابتلا به کرونا، رژیم جمهوری اسلامی است!

در میان میلیون‌ها نفر از تهیدستان جامعه، زنان سرپرست خانوار، زندگی اشان به معنی واقعی کلمه به مرز نابودی کشیده شده است. پیشبرد سیاست مصونیت جمعی، برای رژیم جمهوری اسلامی مناسبت ترین، کم هزینه‌ترین و با صرفه‌ترین راه حل بود، راه حلی که برای مردم هزینه سنگینی به همراه داشت.

مردم افغانستان متاع گندیده و متعفن آمریکائی- پاکستانی به نام طالبان را تحمل نخواهند کرد!

امپریالیست‌های آمریکائی در اشغال افغانستان و تشکیل دولت وابسته به خود، موفق شدند. اما فاصله عظیمی است بین این موفقیت با اهدافی که استراتژیست‌های آمریکایی طرح و نقشه‌اش را در اتاق‌های فکری کاخ سفید ریخته بودند.

بحران بی‌آبی و مرگ طبیعت!

گرم شدن دمای زمین در کل جهان و تاثیرات عظیم آن در گردش آب به رابطه و برخورد سیستم سرمایه داری امپریالیستی با طبیعت وابسته است. تولید عظیم و آنارشی و قوانین حاکم بر آن مسبب اصلی ایجاد وضعیت کنونی است. نوکران این سیستم در ایران نیز در همین راستا با خشونت خونین با طبیعت برخورد کرده و می‌کنند.

Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
نوعی دیگر از سرکوب برنامه ریزی شده علیه زنان
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان، همزمان در ده ها شهر ایران
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
پیشنهاد جایزه صلح نوبل برای مسیح علینژاد
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
ادامه اعتراضات زنان افغانستان با شعار نویسی بر روی دیوارها
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
"طناب دار" اثر جدید توماج صالحی
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
ما اومدیم بجنگیم بجنگ تا بجنگیم! صدا مردم خشمگین در مراسم وادع با بکتاش آبتین
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
هم‌خوانی سرود «خون ارغوان‌ها» در بدرقه‌ی بکتاش آبتین
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
یکی دیگر از ما را کشتند! از خون جوانان وطن