فراخوان آکسیون اعتراضی - لاهه

به دیدار نمایندگان رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی با نمایندگان پارلمان هلند

آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام

فراخوان دعوت به آکسیون - دن هاگ

روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان زنان و مردان آزدایخواه‌؛ مترقی و رادیکال: این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر شکل از خشونت علیه زنان پایان دهند.

گزارش اکسیون ۳۰امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران - خرونیگن

آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام

گزارش ۸ مارس روز اتحاد در همبستگی با مبارزات جهانی زنان - آمستردام

فراخوان روز 8 مارس - آمستردام

روز اتحاد؛ همبستگی و صف‌آرائی‌ مبارزات جهانی زنان: ۸ مارس روز همبستگی بین المللی زنان در سراسر جهان؛ برای تحقق آزادی و رهایی شان به خیابان می آیند.

گزارشی از مراسم روز کومه له - آمستردام