گزارش تظاهرات روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - روتردام

گزارشی از دو آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و پارلمان - دن هاگ

گزارشی کوتاه همراه با تصاویری از برگزاری مراسم روز جهانی زن – آمستردام

مراسم روز جهانی زن- آمستردام

فراخوان شرکت در آکسیون 8 مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان - آمستردام

امسال فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند همراه با فعالین "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، اولین فعالیت عملی و سازماندهی سراسری کارزار که در اروپا و کانادا می باشد را در مراسم ۸ مارس ۲۰۱۷ آغاز می کنند.

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران- دن هاگ

گزارش روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - روتردام

فراخوان ۲۵ نوامبر۲۰۱۶ - روتردام

در جهانی که سیطره ی سیستمِ پدر/مردسالار سرمایه داری حاکم است، ستم بر زن به اشکال مختلف توجیه می شود. همه این خشونتها ریشه در سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان دارد که به همه ی زنان و مردم حاکمیت میکند.

Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 355
شانزدهم آذر روز دانشجو گرامی باد!
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 355
روز دانشجو- خیابون ها خونین شد! آزادی قربانی شد!
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 355
گوشەای از اعتراض و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان در روز معلم
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 355
زنان معترض در کابل
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 355
خواندن ترانه «دایه دایه وقت جنگه» در تجمع اعتراضی مردم شهرکرد
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 355
تاریخ بیش از ۴ دهه حکومت رژیم ستم و استثمار جمهوری اسلامی
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 355
مراسم روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در شهر فرانکفورت
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 355
آهنگ بترس از من / گل آذین