فراخوان ۲۵ نوامبر۲۰۱۶ - روتردام

در جهانی که سیطره ی سیستمِ پدر/مردسالار سرمایه داری حاکم است، ستم بر زن به اشکال مختلف توجیه می شود. همه این خشونتها ریشه در سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان دارد که به همه ی زنان و مردم حاکمیت میکند.

گزارش بیست و هشتمین سالگرد دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷- آمستردام

جنایت هولناک قتل عام و نسل کشی زندانیان سیاسی

فراخوان شرکت در آکسیون: به مناسبت ۲۸مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ - آمستردام

زنان زندانی سیاسی بعنوان سمبل مقاومت؛ توسط شکنجه گران به شدیدترین وجهی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند تا درس عبرتی برای سایر زنان شوند و بسیاری از آنان به دارآویخته شدند.

گزارش آکسیون اعتراض به سفر ظریف- دن هاگ

فراخوان آکسیون اعتراضی علیه سفر محمد جواد ظریف - دن هاگ

نماینده‌ی رژیم زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به هلند

گزارشی از برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی زن - آمستردام

تظاهرات روز جهانی زن - آمستردام

فراخوان برگزاری مراسم ۸ مارس ۲۰۱۶ روز جهانی مبارزات زنان - آمستردام