پیام جمعیت مبارزه برای آزادی زنان ایران


به نهمین مجمع عمومی سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)

 

با درود به حاضرین نهمین مجمع عمومی «سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان)» از طرف رفقای «جمعیت مبارزه برای آزادی زنان ایران» برگزاری نهمین مجمع عمومی سازمان زنان هشت مارس را تبریک می‌گوییم. رفقای عزیز خسته نباشید.

سازمان زنان هشت مارس نمونه‌ای موفق از مبارزه آگاهانه، سازمان‌یافته از زنان چپ رادیکال و انقلابی است که علیه سیاست‌های سرمایه‌داری امپریالیستی پدر- مردسالارانه و هم‌چنین بنیادگرایی علیه زنان مبارزه می‌کند.

آشنایی زنان با ریشه‌های ستم بر زن، آگاهی زنان را بالا برده و متشکل شدن زنان، مقدمه حرکت‌های وسیع‌تر و گسترده شدن و توده‌ای شدن مبارزات آن‌هاست. مبارزاتی که تنها و صرفاً علیه ستم جنسیتی نیست. پیوستن زنان و دختران در جامعه به مبارزه برای برابری ضروری‌ست، به‌خصوص در جامعه ایران که هرروزه مبارزات همه‌جانبه اقشار مختلف با سرکوب جواب می‌گیرد، فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی دستگیر و شکنجه شده و احکام زندان و شلاق می‌گیرند. اتحاد مبارزات کارگران، معلمین، زنان و سایر اقشار اجتماعی روزبه‌روز ضرورت بیشتری می‌یابد.

افشاگری زنان چپ و کمونیست در مورد سرمایه‌داری، مذهب و لیبرالیسم مبنایی شد برای همکاری ما با سازمان زنان هشت مارس و از این زاویه توانسته‌ایم دیدارها و جلسات برای نزدیک شدن بیشتر به یکدیگر داشته باشیم، اولین نشست زنان چپ و کمونیست سال 2012 در فرانکفورت و دومین نشست در 2013 در استکهلم تلاشی بود در این راستا.

با توجه به اوضاع عمومی جهان و تشدید توحش سرمایه و بنیادگرایی بخصوص علیه زنان ضرورت همکاری بین نیروهای چپ و کمونیست بیشتر احساس می‌شود.

ما برای انقلاب مبارزه می‌کنیم و این انقلاب به‌جز به دست زحمتکش‌ترین و ستمدیده‌ترین طبقه تحت ستم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در راه این دگرگونی، همه نیروهای چپ و کمونیست از زن و مرد باید متحدانه مبارزه کنند. باشد که همکاری ما با سایر زنان معترض و انقلابی دنیا کمکی باشد به غنی‌تر شدن آگاهی و شیوه سازمان‌یابی زنان انقلابی زنان خانه‌دار و زحمتکش و گامی باشد در نزدیک‌تر شدن‌مان به انقلاب که سرنگونی جمهوری اسلامی تنها آغاز بنا نهادن جامعه آزاد و برابر است.

تلاش زنان لیبرال و رفرمیست برای تغییر قوانین بوده اما کار ما بسیار سخت‌تر است. ما با قدرت‌های تا به دندان مسلح دیکتاتور درگیریم و باید آن‌ها را به زیر بکشیم. ما باید متحدین خود را در میان انقلابیون جستجو کنیم.

به همین دلیل به همکاری بین‌المللی و حمایت همه نیروهای رادیکال معتقدیم و مرزبندی مشخص با مدعیان رفرمیست در جنبش زنان از اتلاف انرژی زنان انقلابی جلوگیری می‌کند.

ما خود را در کنار شما می‌بینیم و برای مبارزات مشترکمان موفقیت روزافزون آرزو می‌کنیم.

مستحکم باد همبستگی زنان انقلابی

جمعیت مبارزه برای آزادی زنان ایران

3 ژوئن 2016