فعالین جنبش زنان به همراه زنان با گرایشات گوناگون می تواند و باید بعنوان یک نیروی چالش گر و شکست ناپذیر در مقابل رژیم های مرتجع و زن ستیز جمهوری اسلامی و بنیاگرا و امپریالیستها صف آرائی کند

به مناسبت گرامی داشت۸ مارس روز جهانی زن

با درود به دوستان و رفقا،

قبل از هر چیز از برگزار کنندکان این مراسم که این وقت را در اختیار من قرار دادند تشکر می کنم.

فریدا فراز از فعالین تشکل زنان 8 مارس هستم. به دلیل زبان، فرهنگ و درد مشترک با زنان افغانستانی فعالیت های مشترکی انجام می دهیم.

روز جهانی زن و فرا رسیدن بهاری دیگر را به شما دوستان و رفقا تبریک می گویم و به  امید روزی که شاهد سرنگونی رژیم های سرکوب گر و زن ستیز در کشورهایمان باشیم و بتوانیم این مراسم ها را در فضای آزاد و بدون سرکوب و خشونت برگزار کنیم.

انتخاب یک روز مشخص و معین برای بزرگداشت مبارزات تاریخی زنان ، درسال 1910 در جریان "دومین کنفرانس زنان سوسیالیست کلارا زتکین که او یکی از رهبران آن بود مطرح کرد . تا در این روز زنان در سراسر دنیا بتوانند بر خواسته ها و مطالباتشان بیشتر تاکید کنند. هشت مارس،روز جهانی زن، یادآور تظاهرات اعتراضی زنان کارگر نساجی نیویورک در 8 مارس 1857 به شرایط کار و زندگی وحشتناک کارگران زن، ساعات کار طولانی و کشنده، دستمزد اندک و محرومیت ازهر گونه امکانات رفاهی است که زنان به دست به تظاهرات خیابانی زدند. در 19 مارس 1911،در آلمان اطریش دانمارک و سوئیس برای نخستین مراسم روز زن برگزار شد. و از آن زمان صد سال است که زنان، مبارزه خود را بر علیه ستم طبقاتی و جنسیتی حدت بخشیده اند!

زنان نظام مردسالارانه و تبعیض آمیز حاکم بر جهان را تاب نمی آورند. مسلما شیوه و شکل مبارزات زنان در هر کشوری متفاوت است ولی زنان در یک چیز با هم مشترک هستند و آن ستمی است  که به اشکال مختلف بر آنان اعمال می شود. زنان با مبارزات پیگیر خود تا به امروز دستاوردهای عظیمی را در عرصه های مختلف بدست آورده اند؛ ولی کماکان کافی نیست و این مبارزه تا رفع هر گونه ستم و استثمار ادامه خواهد داشت!

زنان روز جهانی زن را مخفی و یا غیر قانونی در کشورها ایران و افغانستان برگزار می کنند. و با تهدید ،سرکوب، زندان و یا شکنجه توسط نیروهای سرکوب گر تحت رهبری حاکمیت روبرو می شوند. ولی با تمام این تهدیدات زنان دست از مبارزه نمی کشند و تا زمانی که این نابرابر و تبعیض وجود داشته باشد مبارزه ادامه خواهد داشت.

فعالین جنبش زنان در ایران و افغانستان در مقابله رژیم های سرکوب گر و ضد زن جمهوری اسلامی  و حکومت دست نشانده کرزای و نیروهای بنیاد گرای طلبان مبارزه می کنند. مبارزه و اعتراض زنان در ایران ازهمان ابتدای قدرت گیری رژیم جمهوری اسلامی آغاز شد. اولین اعتراض و مبارزه آنان در 8 مارس 1357، علیه حجاب اجباری به فرمان خمینی بود. زنان در تظاهرات اعتراضی 5 روزه خود رژیم جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادادشتند، هر چند که جمهوری اسلامی با ترفندهای دیگر زنان را وادار به پوشیدن اجباری حجاب کرد. ولی با اینکه جنبش زنان در طول این سالها افت و خیزهایی داشته ولی هیچ گاه از حرکت باز نایستاده است. زنان علیه حجاب اجباری، قوانین تبعیض آمیز و ضد زن با رژیم تا به دندان مسلح مبارزه می کنند و با رعایت نکردند حجاب خود به گفته برخی از مراجع دینی رژیم جمهوری اسلامی زنان ستون و پایه های نظام را به لزره در آورده اند.

مبارزات دلیرانه، جسورانه  اخیر مردم تونس، مصر، ایران، لیبی، بحرین و دیگر کشورهای خاورمیانه قلب مردم جهان را به تپش در آورده است. حضور مصمم میلیون ها زن و جوان ناراضی مرکزثقل انکارناپذیر این مبارزات است. زنان با جسارت در کلیه صفوف مبارزات ایستادند و با حضورشان چهره خاورمیانه و جهان را تغییر و تکان دادند. امیدواریم که آنان از تجربه تلخ بیش از سه دهه مبارزه مردم  و بخصوص زنان ایران استفاده کنند و دچار یک حکومت استبدادی و مذهبی دیگری نشوند.

حجاب اجباری جزء لاینفک نظام اسلامی و یکی از قوانین تبعیض آمیزی است که در کشورهایی همانند ایران و افغانستان برای رعایت و کنترل کردن حجاب زنان، نیروهای سرکوب گر و نظامی مقرر کرده اند و در برخی از کشورهای غربی هم رعایت کردن حجاب اسلامی زندگی زنان را تحت شعاع  خود قرار داده است. یعنی به نوعی رعایت کردن و نکردن حجاب عاملی برای سرکوب زنان در هر جای جهان است؛ و حق آزادی پوشش از زنان سلب شده است.

قتل زنان تحت لوای قوانین مذهبی، تجاوز؛ تجارت سکس و فروش زنان؛ ناقص سازی جنسی؛ ازدواج اجباری، خود سوزی ؛ خشونت، سنگسار و اعدام زنان تحت لوح فرهنگ و ناموس؛ در اشکال مختلف علیه زنان تماما جزء لاینفک نظام مردسالاری حاکم درجهان است.

رشد آگاهی و جسارت زنان در مطرح کردن خواسته ها و مطالباتشان در تمامی عرصه های از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و یکی از پایه ای ترین آنان جدایی دین از سیاست است. نباید گذاشت که مطالبات و خواسته های پایه ای و اساسی زنان به حاشیه رانده شود. چرا که طرح مطالبات زنان از یک طرف باعث آشکار شدن هویت، دیدگاه، سیاست و ایدئولوژی هر نیروی در مورد مسئله زنان و ازطرف دیگری هشداری است به نظام های حاکم که بدانند با چه پتانسیلی و نیرو عظیمی که به حق و حقوق خود آگاه است روبرو است .

 جنبش زنان باید بتواند بعنوان یک نیروی چالش گر و شکست ناپذیر در مقابل رژیم های مرتجع و زن ستیز جمهوری اسلامی و بنیانگرایان مذهبی و امپریالیستها صف آرائی کند.

زنان با مبارزات خود باید فصل نوینی را که مشخصه اش ارتقاء جنبش زنان به سطحی عالیتر و قوی تر در تمامی عرصه ها باشد، آغاز کند. هرچقدر اتحاد زنان آزادیخواه و مبارز عمیق تر و وسیع تری شود، صفوف مبارز آنان مستحکم و سازش ناپذیرترخواهد شد.

زنده باد آزادی و برابری

سرنگون با رژیم های سرکوب گر در تمامی جهان

 

بار دیگر روز جهانی زن و فرا رسیدن بهاری دیگر را  به شما تبریک می گویم

تشکر از توجه و حوصله  شما

۱۹ مارس ۲۰۱۱

 

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) واحد هلند