دعوت به آکسیون اعتراضی علیه مضحکه انتخابات در شهر تورنتو کانادا

دعوت به آکسیون اعتراضی علیه مضحکه انتخابات در شهر تورنتو کانادا

رای زنان : سرنگونی جمهوری اسلامی است!

رژيم زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی از سال ٢٠١٤ تا کنون بیش از ١٩٠٠ نفر از زندانيان كه زندانيان سياسی را نیز در برمی گيرد، اعدام کرده است و بار ديگر مقام اول در سطح جهان را در زمينه ی حکم اعدام نصیب خود کرده است! فقط در همین شش ماه گذشته ۵۷۰ زندانی به چوبه دار سپرده شده اند!

جمهوری اسلامی به محض به قدرت رسیدن برای تثبیت پایه‌های ایدئولوژیک، سیاسی خود حمله به زنان را آغاز کرد. سرکوب زنان آغازی برای سرکوب کل جامعه بود. در طول دهه شصت هزاران هزار نفر از انقلابیون و آزادیخواهان روانه زندان‌ها و جوخه‌های مرگ شدند. بیش از ٣٥٠ نفر از مخالفین رژیم در خارج از کشور ترور شدند، صد ها نفر بهایی دستگیر، زندانی و به قتل رسیدند، هم جنس گرایی جرم شد و مجازاتش شلاق و اعدام. حجاب اجباری به زنان تحمیل شد. صدها زن به دلیل سرپیچی از قوانین ‌اسلامی سنگسار شدند و... زنان زندانی بعنوان سمبل مقاومت کل زنان در جامعه توسط بازجویان و شکنجه‌گران به شدیدترین وجهی مجازات شدند تا درس عبرتی برای دیگر زنان شوند.و اکنون کماکان، شلاق، شکنجه، آزار جنسی و تجاوز بشدت بر زنانی اعمال میشود که حاضر نیستند تن به قوانین اسلا می زن‌ستیز بدهند. رشد فحشا، اعتیاد، فقر، از برکات سی و هفت سال استقرار این رژیم ارتجاعی بوده است. در این مدت صدها هزار انسان مبارز و شریف برای نجات از این جهنم اسلامی به خارج گریخته اند و به مبارزه خود علیه این رژیم سرا‌پا گندیده ادامه داده اند. در شرایط کنونی آنها اجازه نمی دهند که رژیم بساط انتخابات فرمایشی خود را که برای فریب جهانیان و مشروع جلوه دادن حکومت‌اش است، در خارج کشور پهن کند.

،سازمان زنان هشت مارس از همه انسان‌های آزادیخواه و مبارز ساکن تورنتو دعوت میکند که همزمان با برگزاری انتخابات در ایران در روز ۲۶ فوریه در اکسیون اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی و مضحکه انتخابات آن شرکت کنند تا هرچه گسترده‌تر فریبکاری‌های انتخاباتی رژیم افشا گردد.

زمان: جمعه ٢٦ فوریه ٢٠١٦ از ساعت ٤ بعداظهر

مکان: پلازای ایرانیان (واقع در خیابان یانگ شمال خیابان فینچ)

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) - واحد کانادا 

۱۹ فوریه ۲۰۱۶