فراخوان روز جهانی زن در شهر دوسلدورف آلمان

فراخوان روز جهانی زن در شهر دوسلدورف آلمان

 

هشت مارس روز جهانی زنان در راه است و ما همچنان  برای تحقق بخشیدن به رویای رهایی‌مان مبارزه می‌کنیم.

چشم به راه مبارزات خواهران‌مان نشسته‌ایم تا زنجیره‌ی هزاران ساله‌ی ستم بر زنان را که به قدمت تاریخ، ما را در بند گرفته به یاری دست‌های بی‌شمار زنان تحت‌ستم بگسلیم.

در زمانی هستیم که دو واپس گرای پدر سالار، سرمایه داری امپریالیستی و بنیادگرای مذهبی، ما زنان را زیر یوغ گسترش خشونتِ سازمان‌یافته‌ی دولتی و متعاقبا خشونت خانگی و اجتماعی قرار داده و روزانه یک سوم از ما زنان مستقیما آن ‌‌را تجربه‌ می‌کنیم؛ گسترش تجاوزجنسی، قتل، قتل ناموسی، تن‌فروشی، تحقیر، توهین و تهدید و ... گسترش بی‌سابقه‌ی بهره‌برداری کالایی از بدن‌های‌‌مان، نمایاندن «زیبایی زن» به عنوان تنها دارایی‌مان و نقش مادری به عنوان تنها هویت‌مان؛ نزاع بر سر نحوه‌ی کنترل بدن ما با پوشاندن یا حراج کردنش به وسیله‌ی دولت یا مذهب یا عرف یا فرهنگ یا تقاضای بازار و یا حتی صرفا تمایل شخصی مردان؛ نزاع بر سر حق کنترل بارداری و یا پایان دادن به آن و... و بدین ترتیب بدن ما کالایی است که هر روزه عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود.

سهمی که ما از این جهان پهناور داریم چیزی جز بدوش کشیدن زنجیرهایمان نیست! تنها راه رهائی ما همبستگی بین المللی مبارزه علیه این دو واپس گرای پدر سالار میباشد.

امسال روز جهانی زن  را همراه  با زنانی از ملیتها و نژادهای مختلف جشن میگیریم.

جشن دستاوردهای مبارزات گذشته مان و با همبستگی بین المللی برای تحقق بخشیدن به رهائی مان مبارزه خواهیم کرد.

 برای محکم کردن این صف و همبستگی بیشتر نقش خود را در این روز پر رنگتر نمائیم.

 

زمان :  شنبه 8 مارس 2014 از ساعت ده صبح

محل تجمع:

Dreiecke

Blücher Straße

Ecke Nord

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران -افغانستان) آلمان دوسلدورف

27 فوریه 2014