صدمین سالگرد روز جهانی زن را درراهپیمائی با زنانی از افغانستان، انگلستاان، کنگو، عراق، پاکستان، نیجریه، مصر، تونس و

فراخوان روز جهانی زن در برمن

 

صدمین سالگرد روز جهانی زن را درراهپیمائی با زنانی از مصر،تونس،لیبی، افغانستان،آلمان، کنگو، عراق، ایتالیا، پاکستان، ایران و.... برگزار می کنیم

 

5452902969_e8dc0f0e27_oیک قرن است که مبارزات زنان در سرتاسر جهان علیه ستم جنسیتی پا به عرصه نوینی نهاده است !

یک قرن است که زنان برمبارزات خود بر علیه خشونت دولتی و خانگی حدت بخشیده اند!

زنان به دستاوردهای عظیمی در عرصه تئوری و پراتیک در نتیجه یک قرن مبارزه دست یافته اند !

با تلاش و پیگیری میلیون ها زن در یک قرن گذشته در سراسر جهان ، جنبش جهانی زنان بنا شده است!

اما کماکان ستم جنسیتی به اشکال مختلف در سراسر جهان بر علیه زنان اعمال می شود!

 

زنان از نظام مردسالارانه حاکم بر جهان به ستوه آمده اند.  موقعیت زنان در کشورهای گوناگون متفاوت است. اما همه آنان در یک چیز مشترکند. همه در اسارت نظام سرمایه داری مردسالارانه جهانی هستند.

افغانستان و ایران تحت رژیم های زن ستیز جمهوری اسلامی تبدیل به زندان بزرگ زنان شده اند. و زنان این کشورها طبق قوانین اسلامی نیم انسان به حساب می آیند و برده بردگان شده اند.

کشورهای غربی بازار پرفروش کالاهای سکسی هستند. امروز تجارت زنان یکی از رشته های چند میلیارد دلاری سرمایه داری جهانی است. نرخ بالای سود در این رشته باعث شده است که خرید و فروش و آزار میلیونها زن ابعاد هولناکی به خود بگیرد.

خشونت علیه زنان جزء لاینفک نظام مردسالاری است . سنگسار زنان، تجاوز به زنان ، قتل زنان بدست افراد مذکر خانواده تحت لوای فرهنگ و ناموس، ناقص سازی جنسی زنان، سوزاندن زنان توسط همسرانشان، کتک خوردن زنان از همسرانشان ویا مردان خانواده، آزار و اذیت زنان توسط مردان، ازدواج اجباری زنان در سراسر جهان از شرق تا غرب گسترده است.

اینها و هزاران ستم و رنج دیگر، زنان را به همراه سایر مردم جهان می آزارد. خشم و نفرت از این مناسبات مردسالارانه حاکم و اشتیاق برای جهانی نوین عاری از هر گونه ستم و استثمار نیروی محرکه زنان است. شرایط برای ایجاد جهانی بدون خشونت دولتی و خانگی، جهانی متکی بر منافع اکثریت مردم جهان مهیاست.

 

سازمان زنان هشت مارس روز جهانی زن را به همراه سایر زنان از نقاط مختلف دنیا با راهپیمائی در مرکز شهر برمن برگزار می کند. به ما بپیوندید تا صدمین سالگرد روز جهانی زن در مبارزه علیه نظام مردسالار حاکم بر جهان را هر چه وسیع تر و با شکوه تر برگزار کنیم.

 

زمان : سه شنبه 8 مارس 2011      ساعت 16:00

مکان شروع راهپیمائی : رولند Bremen-Marktplatz

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-آلمان - برمن

8mars.br@gmail.com   /  www.8mars.com