در راهپیمایی روز جهانی زن در دوسلدورف شرکت کنیم!

فراخوان به مناسبت روز جهانی زن

انقلاب واقعی بدون رهایی زنان میسر نیست

در راهپیمایی روز جهانی زن در دوسلدورف شرکت کنیم!

در تمام جهان، هر گونه دستاوردی در زمینه حقوق زنان مدیون مبارزه آگاهانه و متحد خود زنان بوده است.

ما زنان ایران ۳۹ سال است که در لحظه لحظه زندگی مان، در کوچه و خیابان، در دانشگاه و مدرسه، در محیط کار، در خانه و حتا رختخواب هایمان، با قوانین قرون وسطایی این رژیم  جنگیده ایم. با مرتجع ترین و زن ستیز ترین رژیمی که  اسارت زنان ماهیت ایدئولوژیک – سیاسی آن است، مبارزه کرده ایم. روز بین‌المللی زن ، روزی است که علیه این سیستم مردسالاری/ سرمایه داری باید بپاخیزیم و ستم واستثمار این دوپوسیده را افشاء کرده ودرهم بکوبیم وتا رهائی مبارزه خواهیم کرد.

به ما بپیوندید تا همه با هم اعلام کنیم که حجاب اجباری این پرچم رژیم تئوکراتیک دینی جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ خواهیم سپرد. ما زنجیرهای اسارتمان را پاره خواهیم کرد، و آزادی و برابری مان را به کف خواهیم آورد.

به ما بپیوندید تا با تمام نیروی مان در این تظاهرات صدای میلیون ها زن در ایران را به گوش زنان آزادیخواه و مبارز برسانیم.

به ما بپیوندید تا صدای آگاهانه ی اعتراض خود را با مبارزات جسورانه ی زنان ایران و دختران خیابان انقلاب پیوند دهیم تا همه با هم در هر جا که هستیم سهمی از  مبارزات زنان در سرنگونی انقلابی این رژیم زن ستیز  داشته باشیم.

 

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس و کارزار ضد خشونت همراه با گروهها و سازمانهای مختلف کرد و ترک و آلمانی روز 10مارس گردهم آمده و روز زن را گرامی میداریم.

 

زمان گردهمایی: 10 مارس ساعت 14:00

مکان: از خانه کارگر دوسلدورف آلمان

 

Dusseldorf . 14 Uhr . DGB. Haus

 

Friedrich . Ebert . Str. 34,38  

سازمان زنان ۸ مارس (ایران-افغانستان)- آلمان / دوسلدورف

کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی بر زنان در ایران دوسلدورف