فراخوان به شرکت در دو گردهم آیی اعتراضی / برمن – آلمان

فراخوان به شرکت در دو گردهم آیی اعتراضی /  برمن – آلمان

به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

 نزدیک به 40 سال پیش دولت تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی در ایران با فرمان حجاب اجباری خمینی، به زنان اعلام کرد که این رژیم بر پایه‌ی سرکوب، تبعیض، خشونت و فرودستی زنان استوار است. زنان طی این سال ها، به اشکال متفاوت، فردی و جمعی آگاهانه؛ علیه خشونت سازمان یافته دولتی مبارزه و مقاومت کرده اند.

سازمان زنان 8 مارس (ایران– افغانستان) و جمعی از فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران، به همراه چند سازمان انقلابی مدافع حقوق زنان از ملیت های مختلف، در شهر برمن آلمان، 2 گردهم آیی اعتراضی به مناسبت "روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان" در حمایت از مبارزات زنان ایران و جهان برگزار می کنند.

ما از همه فعالین، نیروها و تشکلات انقلابی، مترقی و آزادیخواه می خواهیم که با حضور فعال در این گردهم آیی ها، حمایت و همبستگی  خود را با مبارزات زنان در ایران و  جهان اعلام کنند.

 

اولین گردهم آیی:

زمان: دوشنبه 25 نوامبر 2019 از ساعت: 17:00 تا 18:00

مکان :  (Sögestraße (Schweine «مجسمه خوک ها»

تم این برنامه «زنجیرۀ به هم پیوسته مبارزه و مقاومت زنان در سراسر جهان، خشونت سازمان یافته بر زنان را در هم خواهد شکست!» 

 

دومین گردهم آیی:

زمان: جمعه 29 نوامبر2019

شروع: ساعت 18:00        

مکان: Friedrich-Ebert-Straße 20 Birati e.V

 

جلسه بحث و گفتگو همه گانی به زبان آلمانی با موضوع "مبارزه جهانی زنان علیه خشونت، با هدف رهایی زنان، خیزش اخیر ایران و نقش زنان در این مبارزات"

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران - افغانستان) – برمن

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران - برمن

    
www.kaarzaar.com
                                                                  www.8mars.com

karzar.zanan.2016@gmail.com                                              zan_dem_iran@hotmail.com

www.facebook.com/kaarzaar                                                yuotube.cm/8marsorg

https://twitter.com/kaarzaar                                                 facebook.com/8marsorg

https://t.me/kaarzaar

 

ایمیل تماس با واحد برمن:     8mars.br@googlemail.com